Gå direkt till innehåll
Förslag till ändringar gällande korttidsarbete

Pressmeddelande -

Förslag till ändringar gällande korttidsarbete

Regeringen presenterade i dag ett förslag till förändring av lagen för korttidsarbete. Förslaget innebär att maxersättningen höjs till att omfatta upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli, till skillnad från dagens maxersättning som är 60 procent. 

Ansökan om stöd för korttidsarbete öppnade den 7 april, stödet är möjligt att söka retroaktivt två månader bakåt i tiden, dock tidigast den 16 mars. Idag presenterade regeringen ett förslag till ändring i lagen för stödet. Förslaget innebär att under månaderna maj, juni, juli är det möjligt att söka stöd för upp till 80 procent av arbetstiden istället för dagens 60 procent. Ändringen gäller både för de som redan har sökt stödet och för de som söker framgent.

Förslaget innebär:

  • De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning på fyra månader kommer att kunna justera detta i samband med att lagändringen träder ikraft. Man behöver alltså inte göra något i dagsläget.
  • Samma möjlighet finns för de som vill söka stödet innan den nya lagen träder i kraft – det vill säga man söker på befintliga stödnivåer men justerar dem utifrån de nya i samband med att lagändringen träder i kraft.

Tillväxtverket kommer löpande informera om hur man söker de nya föreslagna stödnivåer på tillvaxtverket.se. 

- Det här är en positiv nyhet för alla företagare och jag vill vara tydlig med att ingen kommer att gå miste om möjlighet att få tillgång till de ökade stödet bara för att man redan har gjort sin ansökan. Det kommer att kunna justeras i efterhand så ingen behöver göra om sin ansökan nu, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket. 

All information om korttidsarbete och hur man ansöker finns på Tillväxtverkets webbplats.

verksamt.se finns också samlad information från olika myndigheter om tillfälliga ändringar i lagar och regler med anledning av coronaviruset som är viktig för företagare att känna till.

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige