Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskning om företagens förmåga att förnya sig får 100 000 euro

Den amerikanska professorn Kathleen Eisenhardt tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2012. Kathleen Eisenhardt är professor i Management Science and Engineering vid Stanford University, Kalifornien, USA. Hon får priset för sina framstående och inflytelserika bidrag inom entreprenörskapsforskningen med fokus på ”företagens entreprenörskap”. Prissumman är 100 000 euro.

“Kathleen Eisenhardt har gjort betydande bidrag till entreprenörskapsforskningen genom att knyta ihop forskning om entreprenörskap med existerande fält inom managementforskningen”, säger Bo Carlsson, professor vid Case Western Reserve University och ordförande i den kommitté som utser pristagaren.

Eisenhardts främsta bidrag till entreprenörskapsforskningen är hennes arbete som rör ”företagens entreprenörskap”, hur befintliga organisationer kan fortsätta att vara innovativa, bl.a. genom skapandet av nya företag och affärsmöjligheter. Hon har särskilt studerat hur etablerade organisationer förmår att introducera en ständig ström av nya varor och tjänster genom bättre processer för produktutveckling och ett mer effektivt sätt att organisera verksamheten.

Enligt priskommitténs motivering har Kathleen Eisenhardt genom sina nydanande och originella bidrag inom området även bidragit till att stärka entreprenörskapsforskningens akademiska ställning mer generellt.   

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm i maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org

 

För ytterligare information:

Mikael Jorstig, projektledare Global Award, Entreprenörskapsforum,

 +46 70 226 00 50

Susanne Daregård, pressansvarig, Tillväxtverket,

 +46 70 601 92 15

Ämnen

Kategorier


Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset delas ut årligen sedan 1996. Prisets instiftare: Entreprenörskapsforum, www.entreprenorskapsforum.se Institutet för Näringslivsforskning (IFN), www.ifn.se och Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se. Donator: Rune Andersson, Mellby Gård AB.

 För ytterligare information, vänligen kontakta mikael.Jorstig@e-award.org eller besök www.e-award.org

 

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige