Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskning om utlandsföddas entreprenörskap i ny bok

Vilken roll spelar företagare med utländsk bakgrund för den ekonomiska utvecklingen i Sverige? Det är en av frågorna som tas upp i Tillväxtverkets antologi Möjligheternas marknad. Antologin samlar den aktuella forskningen kring entreprenörskap, etnicitet och migration.

 15 forskare har bidragit till antologin. Författarna har erfarenheter från olika discipliner som sociologi, ekonomisk historia, företagsekonomi, pedagogik och nationalekonomi.

Andreas Hatzigeorgiou, ansvarig för projektet Kosmopolit på utrikesdepartementet, analyserar i ett av bokens kapitel migrationens betydelse för handel mellan länder.

 - Det finns ett klart samband mellan ökad utrikeshandel och satsningar på utlandsfödda företagare. Vi måste hitta nya vägar att främja svensk export och här utgör företagare med utländsk bakgrund en underskattad resurs, säger Andreas Hatzigeorgiou.

 Företagare med utländsk bakgrund är en viktig del av det svenska näringslivet. Ungefär elva procent av företagarna har utländsk bakgrund och denna grupp står bakom en stor del av det totala nyföretagandet i Sverige.

 - Med denna antologi vill vi fördjupa kunskapen om företagare med utländsk bakgrund. Mångfalden av affärsidéer är en förutsättning för ekonomisk utveckling, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler och växande företag som drivs av personer med utländsk bakgrund. För detta arbete har regeringen avsatt 60 miljoner kronor under 2008-2010.

Möjligheternas marknad kan beställas på: 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1445&pageIndex=0

Ytterligare information:

Vukica Bosnjak, programansvarig Tillväxtverket, 08-681 92 25

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige