Gå direkt till innehåll
Fortsatt god tillväxt för modebranschen

Pressmeddelande -

Fortsatt god tillväxt för modebranschen

Den svenska modebranschen växer rejält. Omsättningen var 229 miljarder kronor under 2012, vilket är en ökning med elva procent jämfört med året innan. Totalt 60 procent utgörs av export och 40 procent omsätts på den inhemska marknaden. Postorder och e-handel ökade mest med 51 procent.

Det visar en ny rapport om modebranschen i Sverige som har finansierats av Tillväxtverket i samarbete med 15 organisationer* inom mode. Arbetet har letts av medlemsföreningen Association of Swedish Fashion Brands och rapporten är författad av kunskapsföretaget Volante.


Enligt rapporten är de flesta företag inom modebranschen små, 96 procent av företagen har färre än tio anställda. Även om antalet företag med fler än 250 anställda är relativt få så arbetar en tredjedel av alla anställda i branschen i dessa företag. På den inhemska marknaden arbetar sammanlagt 54 200 personer i modebranschen, det är en ökning med två procent sedan 2011.


-Även under ett år med konjunkturmässiga utmaningar visar modebranschen en mycket god tillväxt. Och det är intressant att notera att det inte är de största företagen som har ökat sin försäljning snabbast, utan de mindre företagen som ökat mest procentuellt, säger Christine Sundberg Carendi, generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands.


-Kulturdriven tillväxt ger betydande positiva effekter i samhällsekonomin. Men, för att Tillväxtverket och andra aktörer ska kunna bidra till utvecklingen behövs mer kunskap. Vi hoppas att rapporten kan underlätta strategiska utvecklingsbeslut för både modeföretag och offentliga aktörer, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Mer information:

Christine Sundberg Carendi, generalsekreterare Association of Swedish Fashion Brands

0704-94 57 99  

Klas Rabe, programansvarig kulturella och kreativa näringar Tillväxtverket

08-681 65 34

 

*De 15 samarbetsorganisationerna är Agenturföretagen, Association of Swedish Fashion Brands, Beckmans Designhögskola, Föreningen Svenskt Mode, Habit Sko & Mode, Modebutikerna, Modeinkubatorn, PROTEKO, Svensk Form, Svensk Handel Stil, Svenska Moderådet, Svenska Tekoindustriföreningen STIF, Svensk Sportforum, TEKO Sveriges Textil- och modeföretag samt Textilhögskolan i Borås.

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Ett av myndighetens uppdrag är insatser för kulturella och kreativa näringar. Den svenska kulturexporten har vuxit kraftigt under de senaste åren. För att kunna bidra till effektiv utveckling av näringarna behövs mer kunskap om branschernas struktur och utvecklingsbehov. Moderapporten är en del av det kunskapsarbetet.


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige