Gå direkt till innehåll
Fortsatt låga nivåer för utländska gästnätter i juni

Pressmeddelande -

Fortsatt låga nivåer för utländska gästnätter i juni

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen i Sverige visar att antalet gästnätter från utlandet låg på mycket låga nivåer även i juni 2020. Antalet utländska gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige minskade med 80 procent jämfört med juni 2019. Däremot fortsatte återhämtningen av svenska gästnätter.

Under juni 2020 uppgick det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige till cirka 3,7 miljoner, en minskning med 48 procent jämfört med juni 2019. Minskningen under maj 2020 uppgick till 57 procent.

- Den lilla ljusning vi kan se är att antalet gästnätter från svenska turister gradvis återhämtar sig. De låg i juni på 65 procent av nivån för juni förra året. Det är en förbättring jämfört med maj även om vi fortfarande ligger på låga nivåer. Vad gäller de utländska gästnätterna ser det värre ut. Jämfört med juni 2019 minskade de med 80 procent, vilket är ungefär som i april och maj, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Stockholm och Gotland tappar mest

Fördelat över länen stod Stockholms län, följt av Gotlands län och Norrbottens län för den största relativa minskningen av gästnätterna under juni 2020 jämfört med juni 2019. Antalet gästnätter i Stockholms län minskade med 71 procent, Gotlands län med 54 procent och Norrbottens län med 53 procent.

Minst relativ minskning hade Gävleborgs län följt av Hallands län. Antalet gästnätter i Gävleborgs län uppgick under juni 2020 till drygt 103 000, vilket var en minskning med 22 procent jämfört med juni 2019. För Hallands län uppgick antalet gästnätter till drygt 289 000, vilket innebar en minskning med 23 procent.

Stor minskning av gästnätter från utlandet

Minskningen av gästnätterna från utlandet var fortsatt stor under juni 2020. Gästnätterna för de två största utländska marknaderna i Sverige, det vill säga Norge och Tyskland, minskade i större utsträckning jämfört med minskningen under maj 2020. Gästnätterna från Norge minskade med 80 procent jämfört med juni 2019. För Tyskland var minskningen 74 procent jämfört med juni 2019. Motsvarande siffror för maj var minskningar med 64 procent för respektive land.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick till cirka 1,1 miljarder kronor vilket var en minskning med 64 procent jämfört med juni 2019.

- För hotellen är läget fortsatt tufft med en minskning på 62 procent jämfört med juni 2019. Campingar och stugbyar klarar sig något bättre med tapp på 32 respektive 39 procent räknat i antal gästnätter jämfört med förra året. Det bekräftar bilden att turismen nu mest består av inrikes resande samt boendeformer där det är lättare att hålla avstånd, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Länk

Inkvarteringsstatistik juni 2020

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket

Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige