Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fyra av tio företag irriterade på offentlig förvaltning

Företagens kontakter med myndigheter, regioner och kommuner fungerar inte alltid friktionsfritt. Sammanlagt 38 procent av företagen upplever irritation i kontakten med den offentliga förvaltningen. Det visar en undersökning från Tillväxtverket.

 

Irritationen är främst kopplad till regler som orsakar omotiverat arbete, till exempel måste företag med utlandsanställda fylla i blanketter även om de utlandsanställda inte är socialförsäkrade. Det blir omotiverat arbete som inte ger de anställda något.

 

Företagen upplever också flera regler som stelbenta och onyttiga. Företagen efterfrågar främst en ökad dialog med den offentliga förvaltningen samt rådgivning. Om företagen förstår och ser nyttan med de krav som finns kopplat till regler minskar också irritationen.

 

Andelen företag som upplever sig vara irriterade i kontakten med centrala myndigheter uppgår till en knapp tredjedel, enligt Tillväxtverkets undersökning. Motsvarande för kommunerna är en fjärdedel. Minst irritation upplever företagen i kontakten med länsstyrelsen och landsting/region.

 

− Det finns behov av ökad kunskap om hur företagen upplever kontakten med den offentliga förvaltningen. Med ökad kunskap om vad företagen upplever som irriterande och problematiskt när de följer regler kan myndigheter och beslutsfattare genomföra åtgärder som förenklar företagens vardag. Enklare regler ger fler affärsmöjligheter, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. En av insatserna är regelförenkling. Tillväxtverkets roll är att samordna, driva på och utveckla regelförenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter och näringsliv.

Ytterligare information

Gunilla Svensson, Tillväxtverket telnr 08-681 91 91

Ämnen

Kategorier


Vi gör det möjligt för fler att förverkliga affärsidéer genom att stödja utveckling av företag och marknader och göra det enklare att vara företagare. Våra insatser för entreprenörskap kan delas in i tre områden: affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande. Dessutom bidrar vi till förnyelse inom tre utvalda marknader: vård och omsorg, miljödrivna marknader samt de rese- och upplevelsedrivna marknaderna.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige