Gå direkt till innehåll
Gränsundersökning 2013:Färre utländska besökare, norrmän och ryssar spenderar mest

Pressmeddelande -

Gränsundersökning 2013:Färre utländska besökare, norrmän och ryssar spenderar mest

I fjol minskade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 18,8 miljoner jämfört med året innan. Det var främst grannländerna som stod för minskningen.

Gränsundersökningen IBIS (inkommande besökare i Sverige) baseras på cirka 20 000 personliga intervjuer med utländska besökare vid de mest använda gränspassagerna i Sverige.

Under 2013 var det främst grannländerna Norge, Finland och Danmark som stod för minskningen jämfört med år 2012. De tre länderna stod dock även för den största volymen; 63 procent av den totala inkommande turismen i Sverige 2013.

Stockholms län hade störst antal utländska besök under året; 7,4 miljoner. Det motsvarar 40 procent av det totala antalet endags- och flerdagsbesök i Sverige under 2013.

Besökare från Norge och Ryssland spenderade mest per person och dag under besöket i Sverige, 1282 SEK respektive 1278 SEK. USA var det land som spenderade mest per besök; 18 615 SEK räknat på kostnader både innan och under besöket.

- Utländska besökares konsumtion i Sverige utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi. Med gränsundersökningen får vi värdefull kunskap som kan användas till effektiv produktutveckling och marknadsföring av Sverige som destination, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Fakta från gränsundersökningen 2011-2013:

    • Antalet utländska besök var cirka 19 miljoner sett över hela treårsperioden.
    • 40 procent av besöken var endagsbesök och 60 procent flerdagsbesök.
    • 80 procent var privatresor och 20 procent affärsresor.
    • Shopping, restaurang/måltider och sightseeing är de tre vanligaste aktiviteterna.
    • Turister från Tyskland är våra mest frekventa besökare utanför de nordiska länderna.

Läs mer om undersökningen på www.tillvaxtverket.se/turism

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ansvara för den officiella turiststatistiken och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

  Ytterligare information

Therese Lindberg, projektledare IBIS 08-681 91 03

Dennis Bederoff, utvecklingsansvarig turiststatistik 08-681 96 10


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige