Gå direkt till innehåll
Här är projekten för enkla jobb och kompetens

Pressmeddelande -

Här är projekten för enkla jobb och kompetens

Metoder för rekrytering, jobbmatchning och utbildning för anställning i lokala företag. Det är exempel på projekt som har valts ut för enklare vägar till jobb och kompetens för både företag och arbetssökande.

Projekten kommer att drivas på flera håll i hela landet, bland annat i Halland, Skåne, Småland, Uppsala, Stockholm, Örebro, Västra Götaland och Östergötland. Totalt fördelas 47 miljoner kronor till dessa projekt. Beslut har fattats om de första projekten och nya beslut fattas löpande.

Vi har fått i uppdrag att främja utvecklingen av modeller som kan tillskapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Bakgrunden är att arbetslösheten fortfarande är hög bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden trots att den totala sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Samtidigt uppger många företag att brist på kompetens är ett stort tillväxthinder och att det är svårt att rekrytera arbetskraft.

Kraven på de projektägare som har valts ut är att de redan samarbetar med företag eller branscher med konkreta rekryteringsbehov. De har även tidigare erfarenhet av att arbeta med utbildning, matchning, coachning med mera för nyanländas eller långtidsarbetslösas etablering på arbetsmarknaden.

Här är de projekt som har valts ut.

Mer information:

eva.johansson@tillvaxtverket.se

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige