Gå direkt till innehåll
Hemställan om lagändring ska underlätta för företag i korttidsstödet

Pressmeddelande -

Hemställan om lagändring ska underlätta för företag i korttidsstödet

Tillväxtverket har överlämnat en hemställan till regeringen om ändring i lagen för korttidsarbete. Begäran syftar till att företag som inkommit för sent med sin avstämning, men som har godtagbara skäl för det, inte ska återkrävas på hela stödbeloppet.

- Idag är lagstiftningen väldigt restriktiv. Vi skulle vilja att det görs en ändring för att underlätta för företag som vill göra rätt men som skickar in sin avstämning lite för sent, säger Francisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket.

Enligt gällande lagstiftning är företag som regel skyldiga att återbetala allt preliminärt stöd om de inkommer med en avstämning för sent. Endast om det är uppenbart oskäligt att återkräva stödet kan Tillväxtverket godkänna avstämningen. Det kan till exempel handla om att avstämningen inkommit för sent på grund av att arbetsgivarens företrädare drabbats av svår sjukdom.

Syftet med hemställan är att utvidga Tillväxtverkets möjligheter att helt eller delvis befria arbetsgivare som inte inkommer med anmälan om avstämning inom rätt tid från återbetalningsskyldighet.

Större flexibilitet

Trots att arbetsgivarna ska följa lagen och inkomma med sin avstämning i rätt tid, är det Tillväxverkets uppfattning att det bör finnas en större flexibilitet i lagstiftningen. Fel kan inträffa även hos de företag som gör sitt yttersta för att göra rätt.

Regelverket är relativt komplicerat och det har därtill gjorts många lag- och förordningsändringar sedan Tillväxtverket den 16 mars 2020 fick uppdraget att hantera korttidsstödet.

- Vi följer kontinuerligt lagstiftningens effekter och vår uppfattning är att den nuvarande formuleringen i lagen drabbar många företag oproportionerligt hårt. Detta har också framkommit tydligt i den löpande dialog vi har med de olika branschorganisationerna och därför gör vi nu den här hemställan till regeringen, säger Francisca Ramsberg.

Hemställan finns bifogad till detta meddelande


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige