Gå direkt till innehåll
​Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om jämförelsemånad vid korttidsarbete

Pressmeddelande -

​Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att Tillväxtverket får prövningstillstånd i ett mål som rör jämförelsemånad under stöd till korttidsarbete.

Tillväxtverket välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd. Det är viktigt att frågan om jämförelsemånad blir prövad och tydliggjord. Det rör sig om ny lagstiftning där det har saknats praxis.

För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Sådant tillstånd får enligt 36 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) begränsas till att gälla en viss fråga i målet, vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga).

Tillväxtverket har tillämpat jämförelsemånad utifrån hur myndigheten har tolkat lagens syfte, för att säkerställa att stöd inte lämnas för arbetstagare som anställs under stödperioden.

- Det är viktigt att tillämpningen av jämförelsemånaden är förutsägbar för företagen. Därför anser Tillväxtverket att jämförelsemånaden ska utgå från när företaget gör ansökan eller när stödperioden inleds, och inte när Tillväxtverket fattar beslut, säger Francisca Ramsberg, överdirektör vid Tillväxtverket.

- Det är också viktigt att förhindra fusk och värna skattemedel. Utgångspunkten för Tillväxtverkets tillämpning är att man inte ska kunna anställa en person ena dagen och ansöka om stöd för personen nästa dag; ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna vara ett sätt att missbruka stödet, säger Francisca Ramsberg.

Förvaltningsrätten har i ett antal överklagade ärenden gjort en annan bedömning, som innebär att jämförelsemånaden kan infalla under själva stödperioden, med konsekvens att även personer som anställs under stödperioden kan omfattas av stödet.

Vad händer nu?

Tillväxtverket avvaktar nu Högsta förvaltningsdomstolens prövning. När domstolen fattat sitt beslut så kommer Tillväxtverket att informera berörda företag så snart som möjligt.

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige