Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Insatser till kommuner ger enklare regler för företag

Enklare regler gör det lättare att starta, driva och utveckla företag. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att till och med 2014 genomföra särskilda insatser för att förenkla för företagen på den kommunala nivån.

Redan i år ska myndigheten upprätta ett forum för aktörer från nationell, regional och kommunal nivå med fokus på frågan att förenkla för företag. Tillväxtverket ska även, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomföra utbildningar som ger kommunerna stöd i arbetet med att förbättra företagsklimatet.

Andra viktiga åtgärder framöver är arbetet med handläggningstider. Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått ett uppdrag med syfte att förenkla för företag på den regionala nivån. Här ska Tillväxtverket samverka i genomförandet.

-   Alla aktörer behövs för att skapa ett effektivt arbete mot målet att förenkla för företag; från departement, centrala myndigheter och länsstyrelser till kommunen. Hos många kommuner pågår det redan ett arbete för att förenkla för företagen. Regeringens uppdrag ger oss nu möjlighet att bidra med större kraft till deras arbete, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 

Läs mer om uppdraget och Tillväxtverkets arbete med regelförenkling:

http://regelforenkling.tillvaxtverket.se

www.enklareregler.se

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. En viktig del av verksamheten är regelförenkling för företagen. Med minskade kostnader ökar företagens utrymme att använda tid och pengar till att driva och utveckla sin verksamhet.Tillväxtverkets roll är att driva på och utveckla regelförenklingsarbetet. Arbetet sker i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv.

 

 

Ytterligare information:

Lena Rooth, chef Företagsinsatser, 08-681 91 58

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige