Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kontaktpunkt förenklar för tjänsteföretag

Från och med årsskiftet finns en kontaktpunkt för tjänsteföretagare på företagarsajten www.verksamt.se. Kontaktpunkten ska underlätta för tjänsteföretag som vill etablera sig i Sverige. Andra länder inom EU/EES- området har utvecklat motsvarande webbplatser som kan stödja svenska företag som vill ut i Europa.

Sedan den 28 december är EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG) införlivat i samtliga medlemsstaters lagstiftning, även i Sverige. Tjänstedirektivet säger bland annat att det ska finnas kontaktpunkter i varje medlemsland.

Enligt direktivet ska varje EU-land underlätta för tjänsteleverantörer och tjänstemottagare  att få information som behövs vid en etablering via en elektronisk kontaktpunkt för tjänster. I Sverige har Tillväxtverket, tillsammans med Kommerskollegium och Konsumentverket, haft regeringens uppdrag att bygga upp den svenska kontaktpunkten.

Kontaktpunkten finns på företagarsajten www.verksamt.se. Webbplatsen kompletteras i Sverige av en manuell helpdesk som Kommerskollegium ansvarar för (tel nr 08-690 48 80).

Tjänstedirektivet har kommit till för att underlätta för tjänsteleverantörer på EU:s inre marknad. För att underlätta fri rörlighet ska medlemsländerna vidta olika åtgärder som syftar till att ta bort tung och onödig byråkrati, förenkla administrationen för tjänsteleverantörer och stärka tjänstemottagarnas rättigheter.

Tjänstesektorn utgör i dag hela 70 procent av produktionsvärdet inom EU. Däremot är handeln över gränserna ganska liten. Tjänstedirektivet ska bidra till att handeln över gränserna ökar.

Vill du veta mer om EU:s tjänstedirektiv?

Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/10180

 

Ytterligare information:

Lena Rooth, avdelningschef Företagsinsatser,  08-681 91 58

Kalevi Pitkänen, enhetschef Företagsinformation 08-681 96 02

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige