Gå direkt till innehåll
​Korttidsarbete: Nu har de första ansökningarna beslutats

Pressmeddelande -

​Korttidsarbete: Nu har de första ansökningarna beslutats

Intresset för att ansöka om stöd för korttidsarbete är fortsatt stort. Cirka 19 000 ansökningar har kommit in till Tillväxtverket och fler än 4000 ansökningar har redan beslutats.

- Vi vet att situationen är väldigt pressad för många företag och målet har hela tiden varit att ha en snabb handläggning så att pengarna kan betalas ut, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket.

Sedan ansökningen öppnade den 7 april hos Tillväxtverket har svenska företag de första tre dagarna ansökt om stöd för  strax över 8 miljarder kronor. Företag som får sin ansökan beviljad kommer under nästa vecka att få sina pengar utbetalda. Den första utbetalningen är en förskottsbetalning för upp till fyra månader. Efter ca 3 månader kommer det ske en avstämning där ytterligare kontroller görs och stödet regleras utifrån utvecklingen i företaget.

- För att det här stödpaketet ska ha effekt måste det vara så snabba beslut och utbetalningar som möjligt. Vi har dock kontrollfunktioner och uppföljningar för att motverka att pengar går till företag som inte har rätt till stödet, säger Tim Brooks.

Statistik på regional nivå kommer att presenteras under nästa vecka. 

Fakta

Stöd till korttidsarbete – så går det till

Förbered din ansökan väl – använd vårt webbtest, beräkningshjälp och förslag till mall för avtal om kollektivavtal saknas.

Ansökan sker via vår e-tjänst Min ansökan. Först tas ett preliminärt beslut om stöd och ett förskott utbetalas.

Vid avstämning efter tre månader korrigeras stödet efter det faktiska utfallet baserat på arbetad tid.

Första utbetalningen görs för upp till de första fyra månaderna, ansökan om förlängning ska dock göras efter tre månader.

Stödet kan betalas ut för max sex + tre månader

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige