Gå direkt till innehåll
Kris i Europa slår mot sommarturismen

Pressmeddelande -

Kris i Europa slår mot sommarturismen

Turismanalytiker Peter Terpstra  Foto: Olof Holdar

 

För andra året i rad minskade sommarturismen i Sverige. Antalet övernattningar i Sverige sjönk med 1,9 procent. Övernattningarna från utlandet minskade med totalt 2,8 procent. Samtidigt fortsatte antalet långväga besökare och logiintäkter öka med 6,9 respektive 1,6 procent.

Det var besökarna från Europa som svarade för den största nedgången under sommaren. Övernattningarna från Tyskland minskade med 5,6 procent. Antalet besökare från Danmark och Nederländerna sjönk med 9,5 respektive 10,9 procent. Totalt minskade den europeiska marknaden med 7,1 procent.  Ökningar från både Norge (1,8%) och Finland (2,3%)  bidrog till att övernattningarna från våra nordiska grannar låg kvar på samma nivå som förra sommaren.

 Ljuspunkten stod de långväga besökarna för, antalet ökade med 6,8 procent.  Det var framför allt övernattningarna från USA (plus 10,9 procent), övriga Asien (plus 33,6 procent) och Kina (plus 15,9 procent) som ökade. Fler långväga besökare under sommaren har dock inte kunnat kompensera för ett minskat resande från kontinenten.

 Även om de totala volymerna minskade något, så fortsatte logiintäkterna på hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen att öka även under sommaren 2012 till totalt 5,4 miljarder kronor. Mest ökade intäkterna i Stockholm och Västra Götaland med 47 respektive 25 miljoner kronor.

 

 Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

 

Ytterligare information

Peter Terpstra, turismanalytiker 070-723 28 11

Dennis Bederoff, turiststatistikansvarig 070-567 41 90

 

 

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige