Gå direkt till innehåll
Kvinnors företagande ökar i Skåne

Pressmeddelande -

Kvinnors företagande ökar i Skåne

Fler kvinnor blir företagare. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att antalet företag som drivs av kvinnor i Skåne ökade med 16 procent från 2006 till 2010. Antalet anställda i kvinnors företag i Skåne-regionen ökade med 23 procent.

I hela landet ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 13 procent mellan 2006 och 2010, medan antalet företag som drivs av män steg med 7 procent under samma period.

Nettoomsättningen i kvinnors företag i riket ökade med 38 procent och antalet sysselsatta steg med 22 procent. Även lönenivån i företagen ökade med 44 procent mellan 2006 och 2010. Nettoomsättningen totalt i kvinnors företag 2010 uppgick till 364 miljarder kronor.

− Företag som drivs av kvinnor har utvecklats i en mycket positiv riktning i Skåne, trots finanskris och lågkonjunktur. Det är ingen tvekan om att kvinnors företagande är en tillväxtfaktor att räkna med, säger Gunilla Thorstensson, ansvarig för programmet Främja kvinnors företagande på Tillväxtverket.

Den 23 januari arrangerar Region Skåne län tillsammans med Tillväxtverket en regional konferens under temat Vägar till ett dynamiskt näringsliv.

Plats och tid: Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö, lokal: styrbord/babord, klockan 13.30-17.00

Media är välkomna till konferensen den 23 januari 2013 klockan 13.30-17.00.

Länk till programmet: www.skane.se/dynamiskt_naringsliv

Ämnen

Regioner


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Tillväxtverket driver programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Att ta fram och sprida statistik är ett sätt att synliggöra kvinnors företagande. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .
Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftg 

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige