Gå direkt till innehåll
Kvinnors företagande ökar i Stockholms län

Pressmeddelande -

Kvinnors företagande ökar i Stockholms län

I hela landet ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 13 procent mellan 2006 och 2010, medan antalet företag som drivs av män steg med sju procent under samma period.

Nettoomsättningen i kvinnors företag i riket ökade med 38 procent och antalet sysselsatta steg med 22 procent. Även lönenivån i företagen ökade med 44 procent mellan 2006 och 2010. Nettoomsättningen totalt i kvinnors företag uppgick 2010 till 364 miljarder kronor.

Den 12 oktober arrangerar Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Tillväxtverket en regional konferens under temat Vägar till ett dynamiskt näringsliv.

Plats: Färgfabriken i Liljeholmen, Lövholmsbrinken 1. Se inbjudan via länken nedan.

Media är välkomna till konferensen 12 oktober 2012 som pågår mellan 9.00-12.30.

Länk till programmet.

Ytterligare information:

Elsmari Fjällström, Länsstyrelsen i Stockholms län, 08-785 44 23

Gunilla Thorstensson, programansvarig Tillväxtverket, 08-681 65 87

Ämnen


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Tillväxtverket driver programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Att ta fram och sprida statistik är ett sätt att synliggöra kvinnors företagande. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .

Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftg

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige