Gå direkt till innehåll
Kvinnors företagande ökar i Västmanlands län

Pressmeddelande -

Kvinnors företagande ökar i Västmanlands län

I hela landet ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 13 procent mellan 2006 och 2010, medan antalet företag som drivs av män steg med sju procent under samma period.

Nettoomsättningen i kvinnors företag i riket ökade med 38 procent och antalet sysselsatta steg med 22 procent. Även lönenivån i företagen ökade med 44 procent mellan 2006 och 2010. Nettoomsättningen totalt i kvinnors företag 2010 uppgick till 364 miljarder kronor.

Den 7 november arrangerar Länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans med Tillväxtverket en regional konferens under temat Vägar till ett dynamiskt näringsliv.

Plats och tid: Aros Congress Center, Hörsalen, Västerås, 7 november kl 8.30–16.00.

Media är välkomna till konferensen 7 november 2012. Arrangörer och föreläsare är tillgängliga klockan 11.30-12.00.

Länk till programmet:

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/Inbjudan-Vagar-till-ett-dynamiskt-naringsliv-7-nov-2012.pdf

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Tillväxtverket driver programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Att ta fram och sprida statistik är ett sätt att synliggöra kvinnors företagande. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande  

Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftgg

Ytterligare information:

Eva-Karin Wedin, projektledare, Länsstyrelsen, 076-118 69 54

Gunilla Thorstensson, programansvarig, Tillväxtverket, 08-681 65 87

Ämnen

Regioner


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material