Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lättläst om att starta företag

Nu finns det en ny broschyr på lättläst svenska om att starta företag. Broschyren har tagits fram av Tillväxtverket i samarbete med fem myndigheter.

 

Broschyren heter Starta företag - lättläst och har en form som underlättar läsningen. Svårare ord förklaras och det finns tydliga hänvisningar till de myndigheter och organisationer som nyföretagare kan vända sig till för mer information och hjälp.

 

Starta företag - lättläst har tagits fram av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket, under redaktionell ledning av Tillväxtverket.

 

-Det är viktigt att vår information finns tillgänglig för så många företagare som möjligt. Med en lättläst broschyr om att starta företag når vi ännu fler, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 

-Broschyren är till stor nytta för personer med utländsk bakgrund som vill satsa på ett eget företag. Det kan bli steget ut i arbetslivet, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

 

Den första versionen av Starta företag kom ut 2006. Nu finns den förutom på svenska och engelska även på lättläst svenska.  Starta Företag fungerar som en första informationskälla för den som vill starta företag. I kombination med företagarsajten verksamt.se ger broschyren en helhetsbild av processen att starta och driva ett företag.

 

Starta företag, i alla dess versioner, kan hämtas eller beställas på

 www.verksamt.se/starta-foretag-broschyren.

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. En av insatserna är informationstjänster för nyföretagare och företagare. Starta företag-broschyren, Verksamt.se och Starta företag-dagen är några tjänster som Tillväxtverket har utvecklat i samarbete med andra myndigheter.

 

Ytterligare information:

Ulrika Fransson, 08-681 95 52, ulrika.fransson@tillvaxtverket.se

Ulf Larsson, 0733-552455, ulf.larsson@tillvaxtverket.se

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige