Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Många vill bli ambassadör för kvinnors företagande

Över 1200 företagarkvinnor vill bli ambassadörer för kvinnors företagande under 2013-2014. Det är omkring 30 procent fler än 2011. I år är det fler företagare som driver aktiebolag och har anställda bland de intresserade.

Ambassadörernas uppgift är att väcka intresse för entreprenörskap genom att berätta om sina erfarenheter som företagare. Ambassadörerna bidrar till att synliggöra kvinnors företagande och sprida kunskap om hur det är att driva företag. Ambassadörerna åtar sig att genomföra fyra ideella uppdrag i sitt närområde under ett år. De besöker exempelvis skolor, ideella organisationer, nätverk eller har personliga möten med kvinnor som funderar på att starta företag.

Tillväxtverkets ambassadörsprojekt ingår i regeringens satsning Främja kvinnors företagande, som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.  Sedan starten 2008 har ambassadörerna träffat drygt 116 000 personer.

– Det är oerhört glädjande att så många företagare vill vara de förebilder som de själva ofta saknade. De vill bidra med sina insikter och kunskaper för att utveckla entreprenörskapet i Sverige, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig på Tillväxtverket.

Nu går Tillväxtverket igenom alla intresseanmälningar och kommer att lämna besked kring vilka som utses till ambassadörer i mitten av januari 2013. Av de 1200 anmälningarna är omkring en tredjedel nuvarande ambassadörer som vill fortsätta sitt uppdrag.

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet.  En av insatserna är att driva programmet Främja kvinnors företagande, som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .

Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftg

Ytterligare information:

Gunilla Thorstensson, programansvarig Främja kvinnors företagande 08-681 6587, gunilla.thorstensson@tillvaxtverket.se


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige