Gå direkt till innehåll
Mer kunskap och innovation stärker hållbar livsmedelskedja

Pressmeddelande -

Mer kunskap och innovation stärker hållbar livsmedelskedja

Prioritera forskning och innovation för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin. Det är också viktigt att stärka företagarperspektivet och snabba på digitaliseringen.

Det föreslår Tillväxtverket och Jordbruksverket i sitt förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin, som nu lämnas till regeringen.

Konkurrenskraften inom livsmedelsindustrin och jordbruk har försämrats under de senaste åren, därför behövs det framåtsyftande satsningar.

-För att få ett kraftfullt genomförande behöver finansiering öronmärkas till framför allt forskning och innovation, men även till andra områden som digitalisering, regelförenkling och andra åtgärder som främjar konkurrenskraften inom sektorn, säger Anna Wikström, projektledare på Tillväxtverket.

En viktig utgångspunkt i arbetet är hur Sverige ska ställa om till ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem. Den svenska livsmedelsproduktionen är i ett internationellt perspektiv miljö- och klimateffektiv och håller en hög standard inom växtskydd och djurhälsa.

-Det är en stor möjlighet men också en utmaning för de svenska företagen att skapa hållbara mervärden som konsumenter är beredda att betala för, både nationellt och internationellt, säger Andreas Davelid, utredare på Jordbruksverket.

Här är ett urval av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen:

  • Gör en långsiktig satsning på forskning, innovation och inkubation i livsmedelskedjan.
  • Stärk företagarperspektivet och främjandet i alla de berörda myndigheternas verksamhet.
  • Stöd regioner och länsstyrelser som arbetar med de regionala livsmedelsstrategierna.
  • Ge en myndighet uppdraget att genomföra och följa upp livsmedelsstrategin. I uppdraget ska det även ingå att samordna det regionala arbetet.
  • Snabba på digitaliseringen för att effektivisera tillstånd, kontroll och tillsyn.
  • Säkra produktionsresurser, till exempel genom god vattenhantering inom jordbruket.
  • Stöd ökad export hos små och medelstora företag.

På fredag 29 mars publicerar Jordbruksverket en årsrapport med utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin.

Mer information:

Anna Wikström, Tillväxtverket 08- 681 91 79

Andreas Davelid, Jordbruksverket 036- 15 57 15

Regeringens livsmedelsstrategi

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material