Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljonsatsning får unga att förverkliga sina idéer

Tusentals unga personer i hela landet i åldrarna 18-30 år får nu möjlighet att förverkliga sina idéer och ökad kunskap om idéutveckling och kommersialisering. Till Tillväxtverkets och VINNOVAs gemensamma satsning Ungas Innovationskraft kom 100 idéskisser in. Sammanlagt 22 projekt i olika delar av landet får dela på 22 miljoner kronor.

 

Det handlar om  att  sammanföra  ungas idékraft  med  rymddesign,  utveckla mikrofinansiering för unga och låta unga i Malmös miljonprogram själva vara med och utforma framtidens boende.   De organisationer och företag som får medel driver projekt där unga personer är målgruppen för aktiviteterna.


- Att satsa på ungas innovationskraft är en viktig framtidsfaktor. Ungas idéer är en kraft att räkna med men framförallt viktig att ta till vara, säger VINNOVAS generaldirektör Charlotte Brogren.

-Det är viktigt att vi uppmärksammar den här gruppen. Unga är betydelsefulla för svensk innovationskraft, de skapar och påverkar den framtida tillväxten i hela Sverige, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Ungas innovationskraft är ett uppdrag från Näringsdepartementet till Tillväxtverket och VINNOVA att stimulera unga personer 18-30 år till att skapa idéer, utveckla och kommersialisera dem. En av aktiviteterna inom uppdraget är en möjlighet för företag/organisationer att söka pengar för att stimulera ungas innovationskraft.

Kontaktpersoner:

Tillväxtverket: Annika Järemo 08-681 9683

VINNOVA: Ann-Louise Persson 08-473 3038

Följande projekt finansieras:

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Workshop-serie för studenter som bygger på att avdramatisera begreppet innovation/innovatör. Charlott Clementz, 0455-385292, charlott.clementz at bth.se 1 035 000 kr

Effectus But Different AB, Malmö, Unga utvecklar och applicerar sin innovationsförmåga på ett befintligt företag som ger erfarenheter och blir värdefulla för framtiden. Lisbeth Böhm, 040-6314140, lisbeth.bohm at effectus.se 1 172 363 kr

Entrenova AB, Stockholm, En föreläsningsturné för att möta gymnasieelever i årskurs 3 där de involveras i föreläsningarna genom att i filmer kunna följa idébärare och en innovation från idéfrö till färdig produkt, Henrik Munkhammar, 0733-461762, henrik at entrenova.se 900 000 kr

Entreprenörsjakten AB, Göteborg, Arbetar med att unga får skapa och utveckla idéer som är baserade på verkliga problem i verkliga företag. Patrik Karlsson, 073-9409254, patrik at entreprenorsjakten.se 1 284 060 KR

Hjärna.Hjärta.Cash, Stockholm, Affärsidétävling riktad mot unga samhällsentreprenörer -  fler unga ska finna kommersialiserbarheten i sina idéer. Amir Sajadi, 073-1548775, amir at hhc.nu  760 000 kr

Innovation Impact AB, Stockholm, Utveckla en process för att formulera och vidareutveckla idéer inom kreativa och kulturella näringar. Ebba Reinolf, 073-9519841, ebba at innovation-impact.se 910 000 kr

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, Stockholm, Genomföra idédebatter me 8 ungdomsorganisationer om ungas möjligheter till idé generering och framtida roll som bärare av svensk innovationskraft, Maja Österlund, 0734-605683,  maja.osterlund at lsu.se  500 000 kr

Lunds universitet, Lund, Studenter kopplas ihop med användare och kunder från privat och offentlig sektor för att tillsammans arbeta med innovationsprojekt, Sven Olsson, 046-2221278,  sven.olsson at luis.lu.se  1 210 000 kr

Lysekils kommun, Lysekil, Stödjer ungas idéer inom området aktivitetsturism i samklang med traktens företag. Carl Dahlberg, 0768-082260, dahlberg.cmo at gmail.com 1 194 350 kr

Malmö högskola, Malmö, Stimulera unga till att påverka, förändra och utveckla innovationer i miljonprogramsområden. Hanna Sigsjö, 040- 6657002, hanna.sigsjo at mah.se  1 580 000 kr

ME University AB, Uddevalla, Innovationsprocess baserad på ungas kreativitet och nytänkande. Träningen koncentreras runt att skriva en bok som trycks och ställs ut på en bokmässa. Boken fungerar som en metafor för att göra sin kunskap tillgänglig och användbar för en identifierad målgrupp. Marielle Westlund, 0708-635292, marielle at meuniversity.com  850 000 kr

NINDEV AB, Göteborg, Mötesplats mellan kapital och innovatörer där unga innovatörer få tag i sitt första startkapital. Många finansierar med lite - 100 kr eller 10 000 kr -  hjälp för en ung att ta sin idé vidare. Björn Flintberg, 0766-292925, bf at nindev.se  799 947 kr

Regionförbundet Gävleborg, Gävle, Innovationsupphandling light - problemägare kommer i kontakt med unga innovatörer, coacher och andra så att ungas innovationer lättare och snabbare skall nå konkret verksamhetsnytta. Elin Sundgren, 026-153500, elin.sundgren at regiongavleborg.se  777 000 kr

Sisters of Sweden AB, Eskilstuna, Tillsammans med unga från olika kulturer ska en processmetod i 8 steg skapas, för att utveckla ungas idé‐ och innovationskraft. Annika Löfgren, 070-2109435 Annika at kreo.org  764 000 kr

Sport Support Center Nordic AB, Stockholm, Studenter vid Gymnastik och idrottshögskolan tillsammans med andra unga kommer att arbeta i en process från idégenerering till affärsutveckling inom idrott och friskvård så att deras innovativa idéer ska bli verklighet. Kenneth Olausson, 070-5926863, Kenneth.olausson at sportsupportcenter.se  1 235 000 kr

Stiftelsen Entreprenörskap, Göteborg, Stimulerar och utvecklar ungas idéer runt mat- och turistnäring. En process och metodik som lotsar deltagarna mot nya idéer och möjligheter. Erica Sjölin, 0734-116420, erica at stiftelsenentreprenorskap.se  610 000 kr

Strukturum i Jokkmokk Aktiebolag, Jokkmokk, Strukturum ska genom samverkan med unga hitta kanaler och arbetssätt som utgår ifrån ungas idéer och behov och därigenom synliggöra och stärka deras roll i samhället. Mari Klint, 070-2464504, marie.klint at strukturum.se 601 777 kr

Student Business Challenge, Nacka, Show-room där unga innovatörer får möjlighet att visa upp de produkter och tjänster som de har skapat samtidigt som de har möjlighet att sälja dem till riktiga kunder. Camilla Ljunggren, 0734-393962, camilla.ljunggren at businesschallenge.se  850 000 kr

Student Competitions AB, Stockholm, Webbaserad tävlingsarena där unga 18-30 år kan visa sina kunskaper för företag, myndigheter och organisationer och bli belönade för sina insatser. Gustav Borgefalk, 073-6563494, Gustav at studentkompetitions.com 1 520 000 kr

Tension Graphics AB, Falun, Unga inom entreprenad branschen bidrar själva genom interaktiv media till framtidens utveckling och utbildning inom simulering. Linnea Agné, 070-2074452, linnea at tension.se  610 000 kr

Umbilical Design AB, Stockholm, Down to Earth grundar sig på en rymdinspirerad metodik för att få olika kompetenser att tillsammans generera nya idéer och koncept med hållbart fokus. Metoden ska vidareutvecklas för målgruppen unga. Carina Wigholm, 0708-468331, carina.wigholm at umbilicaldesign.se  1 188 000 kr

Umeå universitet, Umeå, Utvecklar dynamisk och generaliserbar innovationsmodell, som byggs upp av kreativa och nyfikna unga med kompletterande kompetenser. Torbjörn Johansson, 070-5451111, torbjorn.johansson at innovationsimpact.se  860 000 kr

Ämnen

Kategorier


Vi gör det möjligt för fler att förverkliga affärsidéer genom att stödja utveckling av företag och marknader och göra det enklare att vara företagare. Våra insatser för entreprenörskap kan delas in i tre områden: affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande. Dessutom bidrar vi till förnyelse inom tre utvalda marknader: vård och omsorg, miljödrivna marknader samt de rese- och upplevelsedrivna marknaderna.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige