Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljonsatsning på entreprenörskap i högskolan

Entreprenörskap i tidiga skeden är viktigt för att främja framtida tillväxt. Nu fördelar Tillväxtverket på regeringens uppdrag fyra miljoner kronor för att främja entreprenörskap vid högskolor och universitet.  Pengarna går i huvudsak till organisationerna Drivhuset och Student Business Challenge.

Drivhuset, som hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag, får två miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till att utöka antalet kontor i de norra delarna av landet. I dag finns Drivhuset på 12 orter i Sverige.

Student Business Challenge, SBC, ger högskolestudenter möjlighet att pröva på företagande och delta i en nationell tävling. SBC får 1,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att stötta uppbyggnaden av verksamheten och dess koncept.

- Tillväxtverket har en tydlig roll att öka mångfalden och förändra attityder till företagande. Drivhuset och Student Business Challenge driver framgångsrika koncept. Det här blir en del i en mer långsiktig satsning på högskole- och universitetsstudenter som vill starta och driva företag, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.  Myndigheten genomför insatser för att främja entreprenörskap på universitet och högskolor genom verksamhetsstöd och olika riktade insatser inom ramen för regeringsuppdrag, till exempel Främja kvinnors företagande, Ungas innovationskraft, Kreativa och Kulturella näringar, Ambassadörsnätverket, Vård och Omsorg.

 

Ytterligare information

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap, 08-681 96 37

 

 

                                                                                                                

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige