Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljonstöd till skidanläggning i Gällivare

Tillväxtverket beviljar Dundrets skidanläggning i Gällivare kommun ett regionalt investeringsstöd på 12,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till en ny sexstolslift i skidsystemet.

Syftet är att höja standarden i skidområdet och erbjuda fjällupplevelser under både vinter- och sommarsäsongen. Investeringsstödet bidrar till att sysselsättningen ökar med 14 personer, varav hälften av jobben är indirekta. Fram till 2019 beräknas sysselsättningen öka till totalt 58 årsarbetskrafter.

Dundret Sweden AB ägs av en grupp regionala företagare. Företaget äger hela skidanläggningen Dundret i Gällivare. Anläggningen omfattar skidliftar, restauranger, hotell/stugor och mark i anslutning till fjället. Kunderna kommer främst från Norr- och Västerbotten men även andra marknader bearbetas.

Dundrets fjällområde är lättillgängligt och ligger endast tre kilometer från centrala Gällivare.

"Investeringen kommer att öka regionens attraktionskraft för nationella och internationella kundgrupper", skriver Tillväxtverket i sitt beslut.

"Besöksnäringen är en prioriterad bransch och för Norrbottens del stämmer företagets satsningar väl in i länets regionala utvecklingsstrategi", tillägger Tillväxtverket.

Det regionala investeringsstödet är på 12,5 miljoner kronor och investeringen omfattar totalt 47,5 miljoner kronor.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd, som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Under 2014 beviljade Tillväxtverket 30 regionala investeringsstöd på 140 miljoner kronor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se

Ytterligare information:

Thomas Johansson, handläggare 08-681 96 47

Göran Lättman, enhetschef Kapitalförsörjning 08-681 94 83

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige