Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Musik omsätter miljarder i Sverige

Den svenska musikbranschen är en miljardindustri. Under 2010 omsatte branschen 5,2 miljarder kronor på den inhemska marknaden. Musikexporten omfattade närmare 800 miljoner kronor.

Tillväxtverket och intresseorganisationen Musiksverige har för första gången låtit kartlägga den svenska musikbranschens omsättning, både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Rapporten Musikbranschen i siffror - Statistik för 2010 ingår i Tillväxtverkets arbete med kulturella och kreativa näringar. Rapporten är författad av kunskapsföretaget Volante. Resultatet visar på en inhemsk omsättning på 5,211 miljarder kronor och ett exportvärde på mellan 700 och 800 miljoner kronor.

Musikmarknadens intäkter delas upp i tre huvudkategorier; intäkter för inspelad musik, konsertintäkter och upphovsrättsliga intäkter. Intäkter på den svenska marknaden från inspelad musik uppgick till 1,172 miljarder kronor (23 procent av den totala musikmarknaden). Konsertintäkter uppmättes till 2,760 miljarder kronor (53 procent). Upphovsrättsliga intäkter uppgick till 1,239 miljarder kronor (24 procent).

– I takt med att intresset för de kulturella och kreativa näringarna ökar, växer även behovet av tillförlitlig statistik. Det talas mycket om det svenska musikundret, men vi har hittills inte kunnat visa det i siffror. Faktaunderlag är viktigt, dels för musikbranschen själv, men också som underlag för strategiska beslut för framtiden, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Den fysiska försäljningen på den svenska marknaden uppgick till 773 miljoner kronor (66 procent) och den digitala försäljningen nådde 399 miljoner kr (34 procent). Försäljningen av strömmad musik uppgick till 269 miljoner kronor (23 procent) och gick därmed om försäljningen av musik i nedladdat format, som omsatte 130 miljoner kronor (11 procent).

– Nu har vi äntligen en statistisk kartläggning av musikbranschens ekonomi. År 2010 är ett startår, nu kan vi följa branschens utveckling över tid. Kunskapen från sådana jämförelser är viktigare än någonsin i och med att både branschen och musiklyssnandet förändras i så snabb takt, säger Elisabet Widlund, vd för Musiksverige.

Den svenska musikexporten har inte kunnat kartläggas på samma detaljerade nivå i denna studie. Det upphovsrättsliga området svarar för drygt 470 miljoner kronor. Cirka 150 miljoner kronor är hänförliga till inspelad musik. När det gäller konsertintäkter från utlandet handlar det om mellan 100 och 200 miljoner kronor i uppskattade intäkter för 2010. Totalt uppgår den svenska musikbranschens exportintäkter till mellan 700 och 800 miljoner kronor.

Läs rapporten på www.tillvaxtverket.se/publikationer

 

 

Mer information:
Lars Nyberg, senior advisor Tillväxtverket 08-681 94 62
Elisabet Widlund, vd Musiksverige 073-044 94 09

Ämnen

Kategorier


Vi gör det möjligt för fler att förverkliga affärsidéer genom att stödja utveckling av företag och marknader och göra det enklare att vara företagare. Våra insatser för entreprenörskap kan delas in i tre områden: affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande. Dessutom bidrar vi till förnyelse inom tre utvalda marknader: vård och omsorg, miljödrivna marknader samt de rese- och upplevelsedrivna marknaderna.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige