Gå direkt till innehåll
Nu lanseras digitalskills.se – ett verktyg för att analysera digitala kompetensbehov

Pressmeddelande -

Nu lanseras digitalskills.se – ett verktyg för att analysera digitala kompetensbehov

För att förstå arbetsmarknadens behov av digital spetskompetens behövs nya verktyg och metoder. Därför lanserar nu Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) verktyget digitalskills.se, som analyserar miljontals platsannonser och sammanställer vilka kompetenser och yrken som efterfrågas just nu.

- Med digitalskills.se kan vi hjälpa utbildningsanordnare att snabbt ta fram utbildningar som matchar arbetsmarknadens efterfrågan. På så sätt kan kompetensluckor fyllas snabbare och arbetssökande bli mer gångbara på arbetsmarknaden, säger Josef Lannemyr, projektledare på Tillväxtverket.

Tänkta användare av digitalskills.se är utbildningsanordnare som vill kartlägga arbetsmarknadens behov av digital kompetens och därefter kunna ta hänsyn till det i sina befintliga utbildningar eller ta fram nya utbildningar.

-Med digitalskills.se kan en person som till exempel står inför ett utbildnings- eller yrkesval inom techsektorn på ett lätt och smidigt sätt ta reda på i vilka yrken som jobben finns och vilka kompetenser som efterfrågas, säger Jonas Öhlin, projektledare på UKÄ.

Snabb bild av arbetsmarknadens behov

I exempelvis USA och Danmark använder högskolor och universitet denna typ av underlag för att skapa kurser som gör studenterna mer anställningsbara mot slutet av en lång teoretisk utbildning. Informationen på digitalskills.se ger också en snabb bild av arbetsmarknadens behov av digital kompetens på kommun- och regionnivå. Informationen lämpar sig som underlag för analyser eller diskussioner om till exempel insatser och program för att främja kompetensförsörjningen.

- Med lanseringen tar vi ett stort utvecklingssteg när det kommer till datadriven kompetenskartläggning och förhoppningsvis kan sajten bli en förebild för hur man kan arbeta mer effektivt för att kunna möta framtidens kompetensbehov, avslutar Josef Lannemyr.

Bakgrund till digitalskills.se

Tillväxtverket har tillsammans med UKÄ regeringsuppdraget att främja kompetensförsörjning av digital spetskompetens. En del i uppdraget är att så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser. I linje med detta har uppdraget utvecklat verktyget digitalskills.se.

Länkar till relevant innehåll

Digitalspetskompetens.se

Kontaktperson

För ytterligare frågor och kommentarer:

Josef Lannemyr, projektledare Tillväxtverket, josef.lannemyr@tillvaxtverket.se, 08-6819271

Jonas Öhlin, projektledare Universitetskanslersämbetet, jonas.ohlin@uka.se, 08- 56308560

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige