Gå direkt till innehåll
Ny expertgrupp för företagande på lika villkor

Pressmeddelande -

Ny expertgrupp för företagande på lika villkor

Bildtext: Från vänster ovanifrån: Lina Thomsgård, Christina Franzén, Göran Lundwall, Sven Hagströmer, Pär Lärkeryd, Camilla Wagner. Förutom dem ingår Carlos Rojas, Malin Rönnblom, Emma Tonnes och Mernosh Saatchi.  Foto:Tillväxtverket

 

En hållbar tillväxt förutsätter företagande på lika villkor. För att stärka det arbetet har  Tillväxtverket inrättat en expertgrupp med rådgivare och inspiratörer.

Medlemmarna i expertgruppen, sk Advisory Board,  har gedigen kunskap och erfarenhet från ledande positioner inom näringsliv, företagsfrämjande, forskning, medier och jämställdhetsarbete. Totalt ingår tio medlemmar:


· Christina Franzén, vd Näringslivets ledarskapsakademi

· Sven Hagströmer, entreprenör och grundare av stiftelsen AllBright

· Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner

· Mernosh Saatchi, vd Humblestorm AB

· Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna

· Carlos Rojas, debattör och vd Miklo

· Malin Rönnblom, universitetslektor på Centrum för genusstudier vid Umeå universitet

· Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen, PR-konsult

· Emma Tonnes, regionchef Företagarna Stockholms län

· Camilla Wagner, näringslivsjournalist, erfarenhet av jämställdhetsfrågor


-Det är mycket inspirerande att vi har kunnat samla så många profiler som på olika sätt är engagerade i dessa frågor. Vi är övertygade om att sammansättningen med olika bakgrund och kompetensområden blir en stor tillgång i det fortsatta arbetet, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig på Tillväxtverket.

Under våren 2015 kommer Tillväxtverket att lämna förslag till regeringen för hur företagande på lika villkor ska kunna uppnås.

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet.  En av insatserna är att driva programmet Främja kvinnors företagande, som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .

Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftg


Ytterligare information: Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket 08-681 65 87

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige