Gå direkt till innehåll
Ny sajt samlar siffror om nyföretagande och tillväxtvilja

Pressmeddelande -

Ny sajt samlar siffror om nyföretagande och tillväxtvilja

Det ska vara lätt att ta reda på hur nyföretagandet i Sverige ser ut. Nu har Tillväxtverket tagit fram regionutmaningen.se, en sajt som visar kvinnors och mäns nyföretagande i varje län.

En tredjedel av de nya företagen i landet startas av kvinnor. Med fler företag som drivs av kvinnor ökar mångfalden i näringslivet.

För att bidra till en positiv förändring är det viktigt att veta hur verkligheten ser ut i dag. Med hjälp av den statistik som finns på sajten regionutmaningen.se vill Tillväxtverket bidra till en diskussion om vad som krävs för att Sverige ska få ett företagande på lika villkor för kvinnor och män.

Det är viktigt att kvinnor och män har samma möjligheter att starta och utveckla företag. Regionutmaningen.se uppmärksammar nuläget och kan inspirera till insatser för att stärka mångfalden i svenskt näringsliv. Vi myndigheter kan dra vårt strå till stacken genom att se till att det offentliga systemet inte diskriminerar, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Regionutmaningen.se  är enkel att dela med hjälp av dator, läsplatta eller telefon och kan spridas via sociala medier. Det är också enkelt att ladda ner enskild statistik som diagram till en rapport eller presentation.

www.regionutmaningen.se är ett led i Tillväxtverkets regeringsuppdrag att ta fram en strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor, vilket bidrar till jämställd regional tillväxt. Sajten visar antalet företag som startas av kvinnor och män i varje län och i vilka branscher dessa företag startar. Siffrorna kommer från Tillväxtanalys statistik över nyföretagande för 2012. Sajten visar även tillväxtviljan i småföretag. Statistiken kommer från Tillväxtverkets företagarundersökning Företagens villkor och verklighet 2011.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.  En av myndighetens insatser är programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande.  Kommentera regionutmaningen.se på twitter #regionutmaningen. Följ programmet på https://twitter.com/#kvinnftg.


Ytterligare information:

Gunilla Thorstensson, programansvarig Främja kvinnors företagande, 08-681 65 87


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige