Gå direkt till innehåll
Nya förslag på regelförenklingar överlämnas till regeringen

Pressmeddelande -

Nya förslag på regelförenklingar överlämnas till regeringen

Regelkrångel är ett stort hinder för tillväxt, men nu kan det bli enklare att starta och driva företag i Sverige. I dag lämnar Tillväxtverket en rapport till regeringen med konkreta förslag på regelförenklingar för svenska företag.

Under hösten 2019 genomförde näringsminister Ibrahim Baylan Förenklingsresan. Ministern träffade företag och organisationer på olika orter runt om i Sverige för att diskutera möjligheterna att förenkla för företag. Tillväxtverket fick därefter i uppdrag av regeringen att sammanställa och konkretisera förenklingsförslag för företag med utgångspunkt i erfarenheterna från resan.

- Förenklingar för företag skapar förutsättningar för utveckling och jobb i fler och växande företag. Det stärker svenska företags konkurrenskraft och Sveriges attraktionskraft för internationella investeringar, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Tillväxtverket lämnar förslag på konkreta förenklingar inom följande områden:

  • Tillsynsavgifter inom alkohol- och tobaksområdet
  • Kör- och vilotider inom transportområdet
  • Information vid regelgivning
  • Hotelltillstånd
  • Mervärdesskatt

Konkreta förslag kan ge betydande effekter

Under arbetet har Tillväxtverket involverat representanter för företag, myndigheter och intressenter. Detta för att identifiera hinder och möjliga förenklingar utifrån flera perspektiv och samtidigt säkerställa att de förenklingsförslag som läggs fram faktiskt åtgärdar de problem som företagen upplever. Konkreta förenklingsförslag kan resultera i betydande effekter för en enskild bransch eller en viss typ av företag. Initiativ som utgår från företagens behov och synpunkter är viktiga för att lyckas med förenklingsarbetet och Förenklingsresan är ett mycket gott exempel på ett sådant initiativ.

- Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla företag som har deltagit på resan, delat sina erfarenheter av regelkrångel och bidragit med förslag på förenklingar. För varje konkret förenkling vi kan genomföra kan företagen lägga mer tid på att driva och utveckla sin verksamhet. Det är extra angeläget nu för att stödja företagen i Coronakrisen, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket.

Läs hela rapporten här

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige