Gå direkt till innehåll
Fria Bröd AB i Västra Frölunda  exporterar till 15 olika länder i Europa. Vd är Jeanine Öhrstedt Holmgren. Ta del av hennes och andra företagares erfarenheter på verksamt.se/utland.
Fria Bröd AB i Västra Frölunda exporterar till 15 olika länder i Europa. Vd är Jeanine Öhrstedt Holmgren. Ta del av hennes och andra företagares erfarenheter på verksamt.se/utland.

Pressmeddelande -

Nya tjänster för företag som vill satsa på export eller import

Företagarsajten verksamt.se har byggts ut med ett nytt innehåll för företagare som vill göra affärer med andra länder. Information om export och import och kontakter till rådgivare och myndigheter samlas på ett och samma ställe – verksamt.se/utland.

Små – och medelstora företag i Sverige blir allt mer internationella. Men att som företagare börja exportera eller importera kan väcka många frågor. Framförallt efterfrågas information om exempelvis skatteregler, tullar, kvoter och handelshinder. Nu finns samlad export- och importinformation på verksamt.se/utland, tillsammans medberättelser från företagare som delar med sig av sina erfarenheter.

Verksamt.se/utland innehåller också tre nya tjänster:

  • Checklista om tull- och skattefrågor: genom att svara på ett antal frågor får företagaren information som är viktig att känna till inför en export- eller importsatsning.
  • Hitta rådgivning nära dig: en funktion som hjälper företagare att hitta regionala rådgivare som erbjuder kostnadsfritt stöd.
  • Få koll på olika marknader: ger företagare en överblick av exempelvis handelshinder och affärskultur i olika länder.

-Det ska vara lätt för företagare att hitta den information som behövs för att komma vidare i sin internationaliseringsprocess. Oavsett bransch eller var i landet företaget verkar. Verksamt.se/utland fungerar som en ingång till det offentliga stöd som finns att få inom såväl export som import, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Innehållet är utvecklat av Tillväxtverket i samverkan med Almi företagspartner AB, Business Sweden - Sveriges Export- och investeringsråd, Bolagsverket, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, Kommerskollegium, PRV (Patent och registreringsverket), Skatteverket, AB Svensk Exportkredit, SIS (Sveriges Standardiseringsinstitut) , Swedac, Swedfund och Tullverket. Arbetet är en del i regeringens strategi att stärka svensk export.

Frågor besvaras av:

Henrik Arwidsson, Projektledare, Tillväxtverket

Tel: 08 681 65 19

Anna Johansson, Enhetschef för Starta och Driva, Tillväxtverket

Tel: 08 681 95 58

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av uppdragen är myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Syftet är att förenkla för företagare, bland annat genom sam­ordnad information och service på verksamt.se.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191