Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN Entreprenörskapsforskare utmanar svensk policy

Josh Lerner, professor vid Harvard Business School, tar på onsdag den 26 maj emot det internationella forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research på 100 000 euro. Priset delas ut av handelsminister Ewa Björling vid ett seminarium som sätter fokus på riskkapitalets roll och framtid för ett svenskt innovativt näringsliv.

 

Sverige är ledande när det gäller satsningar på näringslivets forskning och utveckling, FoU. Josh Lerners forskning visar att venture capital (investeringar i företag som inte är noterade på en publik lista) ger tre till fyra gånger mer effekt än företagens FoU när det gäller att få fram nya och radikala innovationer. Vad innebär detta för svensk policy och näringslivets satsningar på ett innovativt näringsliv?

 

Lerners prisföreläsning den 26 maj följs av ett samtal mellan företrädare för riskkapitalbranschen samt privata och offentliga aktörer om branschens framtid och förutsättningar. Vilken roll skall staten ha som aktör på riskkapitalmarknaden? Hur påverkas riskkapitalbranschen av EU:s pågående regelförändringar? Hur kan förutsättningarna för venture capital förbättras när nystartade företag växer eller när entreprenörer går från idéstadiet till att bygga företag?

 

Lerner är utifrån sin forskning en efterfrågad nationell och internationell rådgivare inom innovationspolitiska frågor. I sin senaste bok,”Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Enterpreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It”, beskriver han de viktigaste lärdomarna från forskningen på det innovationspolitiska området samt belyser frågan om regeringar och offentliga aktörer kan göra något och i så fall vad.

Medverkande:

Rune Andersson, ordförande Mellby gård

Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum

Anneli Sjögren, avdelningschef Nationella program Tillväxtverket

Per-Ove Engelbrecht, Head of Unit, DG Enterprise and Industry, European Commission

Marie Reinius, vd Riskkapitalföreningen

Claes de Neergaard, vd Industrifonden

Björn O Nilsson, vd Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Anna Söderblom, samtalsledare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

 

Tid: onsdagen den 26 maj kl. 15.00–17.00

Plats: Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm.
Anmälan & presskontakt: mikael.jorstig@e-award.org 070 226 00 50, kristina.borjeson@ifn.se, 070 144 20 10.

Ämnen

Kategorier


Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Priset är med sin prissumma och sin globala räckvidd unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset instiftades 1996 och nylanserades under nytt namn 2008. Prisets instiftare: Entreprenörskapsforum, www.entreprenorskapsforum.se Institutet för Näringslivsforskning (IFN), www.ifn.se och Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se. Donator: Rune Andersson, Mellby Gård AB. För ytterligare information, vänligen kontakta mikael.Jorstig@e-award.org eller besök www.e-award.org

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige