Gå direkt till innehåll
Regionala exportcentra – en dörr in för stöd till internationalisering

Pressmeddelande -

Regionala exportcentra – en dörr in för stöd till internationalisering

För att stärka företagens konkurrenskraft på en internationell marknad har Tillväxtverket fått i uppdrag att inrätta regionala exportcentra. Syftet är att göra det enklare för svenska företag att få kontakt med rätt person i rätt organisation med frågor om internationalisering.

Uppdraget innebär att i samarbete med de regionalt utvecklingsansvariga se till att exportcentra inrättas i Skåne, Västra Götalands, Kronobergs, Östergötlands, Dalarnas och Västerbottens län.

I varje regionalt exportcentrum ska den regionalt utvecklingsansvariga och den regionala representationen för Almi Företagspartner AB, nätverket Enterprise Europe Network, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Exportkreditnämnden och Tillväxtverket ingå i den mån sådan finns.

-Vi arbetar nu med en digital plattform som tillsammans med regionala exportcentra kommer att fungera som ”en dörr in”. Tanken är att det ska bli lättare för företagen att hitta rätt bland de offentliga aktörerna, säger Karin Rydén chef för enheten Affärsutveckling på Tillväxtverket.

Syftet med regionala exportcentra är att företag ska erbjudas stöd i sin internationalisering eller exportsatsning oberoende av var i landet de är verksamma. Dessa exportcentra ska också underlätta för företagen att hitta rätt bland de offentliga aktörer som ger stöd till affärsutveckling och internationalisering.

Mer information:

Karin Rydén, chef enheten Affärsutveckling Tillväxtverket 08-68165 83

Mer om Tillväxtverkets insatser inom affärsutveckling och internationalisering

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige