Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rekordmånga utländska besökare lyfter turismen

Fler och fler utländska turister besöker Sverige. Exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 9,3 procent under 2011 och har ökat med 143 procent sedan 2000. Turismens omsättning ökade med 6,4 procent till 264 miljarder kronor under 2011.

Turismen är också personalintensiv. Sedan år 2000 har sektorn bidragit med 31 500 nya jobb, vilket motsvarar en ökning med cirka 24 procent. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som har ökat med cirka sju procent under motsvarande period. Under 2011 sysselsattes drygt 162 000 personer som ett resultat av turismen.

För ett exportberoende land som Sverige har turismens export (utländska besökares konsumtion i Sverige) fått en allt större betydelse. Mellan 2000-2011 har turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster ökat från 3,9 till 5,7 procent. Under 2011 var turismens exportvärde, med 98,8 miljarder kronor, cirka 45 procent högre än järn- och stålexporten och mer än dubbelt så hög som värdet av den svenska personbilsexporten.

– Enligt internationella bedömningar kommer det globala resandet att fortsätta växa och Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna tillväxt. Vi har attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur som i förädlad form är vad både fritids- och affärsresenärer förväntas efterfråga, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 

 Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

 

Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se

 

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör  08-681 91 10

Peter Terpstra, turismanalytiker 08-681 92 31

 

 

 

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material