Gå direkt till innehåll
Så fördelas 100 miljoner som stärker Gotlands näringsliv

Pressmeddelande -

Så fördelas 100 miljoner som stärker Gotlands näringsliv

Nu är det klart vilka projekt inom satsningen Hållbara Gotland som långsiktigt ska stärka det gotländska näringslivet och skapa nya jobb.

Totalt fördelas 100 miljoner kronor inom områden som industri, livsmedelsproduktion, besöksnäring och digitalisering. Nya verksamheter ska skapas och befintliga företag och verksamheter ska utvecklas vidare.

-De utvalda projekten har alla mycket goda förutsättningar att stärka gotländska företags innovations- och utvecklingskraft, säger Johanna Mikaelsson, uppdragsansvarig på Tillväxtverket.

Inom satsningen har 25 miljoner kronor avsatts till företag som vill göra investeringar och utveckla sin verksamhet inom områdena ny industriell utveckling, livsmedel, maritima näringar eller besök och kultur. Intresserade företag är välkomna att kontakta Region Gotland.

–Nu går vi in i en genomförandefas och det är med stor spänning vi följer insatserna. Vi har exempelvis ett projekt som kommer att etablera en nationell kulturarvsinkubator och andra som ska stärka kunskapsöverföringen mellan akademi, näringsliv och offentliga organisationer, säger projektledaren Lina Holmgren på Region Gotland.

Projekten som genomförs inom Hållbara Gotland motsvarar väl de insatser som lyfts fram i regeringsuppdraget. Till exempel genomförs projekt i syfte att stärka samverkan och kunskapsöverföring mellan näringsliv, akademi och offentliga organisationer inom samtliga insatsområden.

Flera projekt genomförs också i syfte att förstärka nyttan av den nya kryssningskajen på Gotland och att utveckla Gotland till en hållbar och attraktiv destination.

Satsningen involverar flera viktiga regionala utvecklingsaktörer och projekten drivs av bland andra Almi Företagspartner Gotland, Science Park Gotland, Uppsala Universitet, LRF, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Här är de utvalda projekten inom Hållbara Gotland

Mer information:

Johanna Mikaelsson, 08-681 77 03

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige