Gå direkt till innehåll
Sårbarheten minskar i Sveriges kommuner

Pressmeddelande -

Sårbarheten minskar i Sveriges kommuner

Tillväxtverket och Svenskt Näringslivs senaste rapport om sårbara kommuner visar att sårbarheten vid företagsnedläggningar har minskat i nästan alla kommuner i landet. Rapporten, som genomförs för tredje gången, studerar kommuners sårbarhet och förutsättningar för återhämtning efter större nedläggningar eller andra kriser.

I åtskilliga svenska kommuner är den samlade sysselsättningen beroende av några få stora företag. Inte minst under konjunkturnedgångar uppstår frågan vad som händer i sådana kommuner om något eller några dominerande företag hamnar i svårigheter.

Bergslagen med omnejd är det område i Sverige som har störst koncentration av sårbara kommuner. Flertalet av dessa har ett högt beroende av enskilda större företag i kombination med en svag arbetsmarknad eller lågt företagande.

– Att en kommun klassas som sårbar behöver inte betyda att arbetsmarknaden är svag eller att kommunen inte är välmående. Sårbarhet handlar i stället mer om hur beroende kommunen är av att det går bra för några få stora företag. Om något av de stora företagen hamnar i svårigheter är möjligheten till omställning generellt sett sämre i sårbara kommuner, säger Tor Desax, rapportförfattare och analytiker på Tillväxtverket.

Sårbarheten har minskat

Rapporten visar att den faktiska sårbarheten har minskat i nästan alla kommuner sedan den första rapporten sammanställdes 2011. Förutsättningarna för att klara av större neddragningar har alltså förbättrats generellt. De viktigaste orsakerna till det är att det nu finns fler privata arbetsgivare och att pendlingen till andra kommuner har ökat.

– Det finns dock fortfarande ett stort antal kommuner som är beroende av ett eller ett fåtal större företag för att upprätthålla sysselsättningen samtidigt som det lokala företagsklimatet är svagt. Inte minst för dessa kommuner är det viktigt att företagen ges goda möjligheter att klara av omställningen till en mer klimatsmart produktion. En väl fungerande infrastruktur och förutsättningar för kompetensförsörjning är andra viktiga delar för att stärka kommuners konkurrenskraft, säger Anders Bornefalk, rapportförfattare och nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Läs hela rapporten här

Kontaktperson

Tor Desax: 08-6710750 tor.desax@tillvaxtverket.se

Anders Bornefalk:070-3343097 anders.bornefalk@svensktnaringsliv.se

Ämnen


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige