Gå direkt till innehåll
Service i glesbygd kräver engagerade kommuner

Pressmeddelande -

Service i glesbygd kräver engagerade kommuner

Bildtext:  På Gideå livs utanför Örnsköldsvik  finns internetuppkoppling via wifi, turistinformation och fikahörna. Butiken är också ombud för apotek,  systembolag och bussgods. Hösten 2010 gick den i konkurs, men tack vare ortsbornas mobilisering kunde den öppnas igen 2011. Butiken är en viktigt social mötesplats. Foto: Thomas Henrikson

Det krävs engagerade kommuner och delaktighet från kommuninvånare om servicen i glesbygden ska kunna förbättras. Det är en av erfarenheterna från Tillväxtverkets uppdrag att bidra till fler lokala servicelösningar i glest befolkade områden i Sverige.

Fungerande service är viktigt för att näringslivet och de som bor i glesbygden ska kunna leva och verka där. Sedan 2010 har Tillväxtverket fördelat 17 miljoner kronor till 45 olika insatser vars syfte är att skapa bättre kommersiell och offentlig service. Det handlar om allt från mataffärer som även är ombud för apotek och post till servicepunkter där du kan göra ett läkarbesök via dator.

 Arbetet visar att behoven skiljer sig i olika delar av landet. Kommunerna behöver i vissa fall stöd för att inventera vad som saknas och behöver lösas. Initiativ till servicelösningar måste även prioriteras i den kommunala planeringen för att de ska bli hållbara över tid. Det handlar också om att öka förståelsen för att service har betydelse för attraktionskraften för företag, boende och besökare på en plats. Långt ifrån alla kommuner ser landsbygden som en självklar tillgång och att stad och landsbygd behöver varandra.

- Genom att prioritera servicefrågor kan kommuner stärka sin attraktionskraft och skapa en plats där fler människor vill bo, arbeta, starta och driva företag, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.


Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att bidra till lokalt anpassade servicelösningar för medborgare och företag i hela landet. För att utveckla dessa servicelösningar beviljade Tillväxtverket under perioden 2010–2013 pengar till 45 projekt vars resultat nu har sammanställts.


Ytterligare information

Pär Ove Bergquist, programansvarig 08-681 95 89

Ämnen

Kategorier


Rapport Lokala servicelösningar 2014

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige