Gå direkt till innehåll
Sex ansökningar beviljas produktionsstöd för audiovisuella verk

Pressmeddelande -

Sex ansökningar beviljas produktionsstöd för audiovisuella verk

33 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på över 308 miljoner kronor kom in den 2 maj när den andra ansökningsomgången till produktionsstöd för audiovisuella verk öppnade. Nu har sex aktörer beviljats stöd.

Stödet till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige. Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie.

Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år. Under 2023 genomförs två ansökningsomgångar (maj och september). Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras i Sverige.  

Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket, enligt först-till-kvarn-principen. Detta är reglerat i den förordning som ligger till grund för stödet (2022:1386).

I tabellen nedan kan du ta del av vilka aktörer som fått stöd, när ansökan inkom samt beviljat belopp. Totalt beviljades stöd för 50 miljoner kronor.

Ansökan inskickad

Sökande aktör

Beviljat belopp

2023-05-02 10:03:58

FLX tv AB

16 223 719 kr

2023-05-02 10:04:35

Breidablick Film Produktion AB

3 700 000 kr

2023-05-02 10:04:39

FLX tv AB

12 203 015 kr

2023-05-02 10:04:42

Zentropa Sweden AB

2 799 505 kr

2023-05-02 10:05:05

Nordic Drama Queens AB

10 000 000 kr

2023-05-02 10:05:12

Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB

5 073 761 kr

Nästa ansökningsomgång öppnar den 18 september 2023.

Kontakt

Helena Nyberg Brehnfors
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller avi@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket

Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige