Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Små och medelstora företag prioriterar närmarknader

En fjärdedel av de små och medelstora företagen i Sverige är internationaliserade, men många upplever hinder för tillväxt. Majoriteten väljer att prioritera Norden och Europa framför andra internationella marknader.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011. Undersökningen bygger på svar från cirka 20 000 små och medelstora företag. I dag, torsdag, presenteras den andra av tre rapporter från undersökningen; Internationalisering i svenska små och medelstora företag.

 En klar majoritet av de svenska internationaliserade små och medelstora företagen anger att deras huvudsakliga marknad finns nationellt samt på närmarknader som Norden och Europa. Och det är på dessa marknader som de flesta medelstora företag planerar att växa inom den närmaste framtiden.

-Även om närmarknaderna är viktiga så hoppas jag att företagen också blickar bortom Europas gränser, mot tillväxtländerna och de möjligheter som finns på nya marknader. Vi är beroende av omvärlden för att vara konkurrenskraftiga internationellt. Därför är det viktigt att öka tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag i utlandet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Sammanlagt 85 procent av småföretagen uppger att de vill växa, jämfört med 70 procent hos övriga företag.  Men andelen småföretag som bedriver export har inte vuxit under de senaste nio åren, Under 2011 bedrev 12,7 procent av samtliga småföretag export, vilket är i stort sett lika många (13,3 procent) som 2002.

Internationalisering i svenska små och medelstora företag är den andra av tre rapporter från företagarundersökningen Företagens villkor och verklighet 2011. Hösten 2011 presenterades den första rapporten; Tillväxtmöjligheter och hinder för svenska små och medelstora företag. Under våren 2012 presenteras ytterligare en rapport om företagande i Sveriges regioner.

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Företagens villkor och verklighet 2011 är en av Europas största och mest omfattande företagarundersökningar riktad till små och medelstora företag. Cirka 20 000 små och medelstora företag i hela landet har svarat på frågor om hur de upplever sin verklighet inom områden som tillväxt, internationalisering, regelförenkling och hållbarhet.

 

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör, 08-681 91 10

Viktor Jedeskog, projektansvarig 08-681 96 36

 

Ämnen

Kategorier


 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet.

 

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige