Gå direkt till innehåll
Stöd för korttidsarbete samlas hos Skatteverket från den 1 april 2022

Pressmeddelande -

Stöd för korttidsarbete samlas hos Skatteverket från den 1 april 2022

Från och med den 1 april 2022 ska Skatteverket ansvara för all hantering av stöd för korttidsarbete. Det krisstöd som är kopplat till den pågående Covid-19 pandemin kommer att hanteras av Tillväxtverket tills dess att alla ärenden är avslutade. Alla ansökningar som görs från den 1 april 2022 och framåt ska skickas till och handläggas av Skatteverket.

Idag finns två parallella system, ett stöd för korttidsarbete som hanteras av Tillväxtverket och ett stöd som kan aktiveras vid en lågkonjunktur som hanteras av Skatteverket. Under Covid-19 pandemin är det enbart krisstödet hos Tillväxtverket som har varit aktiverat. Regeringen vill med förslaget samla den framtida hanteringen av stöd för korttidsarbete hos Skatteverket.

”Välkomnar regeringens beslut”

Skatteverket har, som en av landets tio största myndigheter, goda förutsättningar att på kort varsel hantera sådana ärendevolymer som stöd vid korttidsarbete i kommande ekonomiska kriser kan komma att innebära.

-  Vi välkomnar regeringens förslag och ser positivt på att stödet för korttidsarbete samlas hos en myndighet. Det förenklar för företagen och innebär en effektivare användning av statens resurser. Vi kommer nu ha ett nära samarbete med Skatteverket för att överflytten sker så smidigt som möjligt för företagen och för oss myndigheter, säger Francisca Ramsberg.

37 miljarder i permitteringsstöd har på drygt 1,5 år betalats för cirka 600 000 anställda och skapat förutsättningar för den starka återhämtningen av svensk ekonomi. Tillväxtverket har skalat upp sin verksamhet på ett sätt som saknar motstycke i svensk statsförvaltning, myndigheten har gått från cirka 500 till över 1300 anställda på ett år.

-  Permitteringsstödet är det största krisstödet under pandemin. Det har på många sätt varit en utmaning att hantera så stora volymer ärenden samtidigt som regelverket varit nytt och oprövat. Men alla som har jobbat med stödet på myndigheten har gjort fantastiska insatser och vi har dragit många viktiga lärdomar, säger Francisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket.

Ämnen


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Presskontakt

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige