Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Svensk stål- och cementindustri i fokus för klimatomställning

Tillväxtverket föreslår att stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland ska omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond, Fonden för en rättvis omställning. Pengarna ska investeras under kommande tio år och hjälpa de två regionerna att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp fram till år 2030.

- Dessa två regioner och industrier står för landets största koldioxidutsläpp och en klimatomställning i dessa regioner kräver långsiktighet och stora investeringar, säger Patrik Sällström, stf avdelningschef Regioner på Tillväxtverket .

Fonden för en rättvis omställning ska koncentreras till de industrier och regioner med störst koldioxidutsläpp och tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning. Tillväxtverkets förslag är framtaget i samråd med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Arbetsförmedlingen.

Klimatsmart teknik

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Pengarna kan även användas till kompetensutveckling och omskolning av anställda som berörs av klimatomställningen. Fonden för en rättvis omställning kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

- Branscher och regioner som inte omfattas av fonden kan vara aktuella för investeringar och stöd i exempelvis de regionalfondsprogram som nu också tas fram, säger Patrik Sällström

Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 6 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering. Regeringen utsåg Tillväxtverket till förvaltande myndighet för fonden tidigare i år. 

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige