Gå direkt till innehåll
Tågturné ska förverkliga ungas idéer

Pressmeddelande -

Tågturné ska förverkliga ungas idéer

Hur kommer man på en innovativ idé, tar patent eller startar företag? Det är några av de frågor som besökarna på Ungas Idétåg kommer att få svar på. Med start på Stockholm Central fredagen den 20 april åker de båda myndigheterna VINNOVA och Tillväxtverkets gemensamma program Ungas Innovationskraft ut på turné. Målet är att fler unga ska förverkliga sina idéer. Totalt besöker turnén 13 orter.

Fyra av tio unga (18-30 år) vill hellre vara företagare än anställda och 74 procent kan tänka sig att bli företagare.[1]  Samtidigt drivs endast tre procent av de små och medelstora företagen i Sverige av unga som är upp till 30 år.[2] Med turnén Ungas Idétåg kan glappet minska.

VINNOVA och Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att driva ett treårigt program för att främja ungas innovationskraft. Målet är att fler unga ska förverkliga sina idéer och att tillvarata ungas perspektiv för ökad innovationskraft i Sverige. För att nå ut till så många unga som möjligt genomförs nu turnén Ungas Idétåg som besöker 13 orter i hela landet.

– Det är hos unga som många av de nya och innovativa idéerna finns. Därför är det viktigt att man nu anpassar innovationsstödsystemet och att rådgivningen till unga baseras på deras behov och verklighet så att fler av dem tar sina idéer vidare till handling, säger Christina Lugnet, generaldirektör på Tillväxtverket.

Turnén inleds inomhus på Stockholm Centralstation fredag den 20 april och är där mellan klockan 7-19. På plats finns en utställning med bland annat rådgivare, filmer och en idétävling. Med start i Malmö den 23 april kan man besöka Ungas Idétåg. Innovationsprocessen presenteras i åtta steg; din idé, skydda din idé, starta företag, finansiering, design, tillverkning, försäljning/internationalisering och hållbarhet. På plats finns rådgivare inom respektive steg. Besökaren ska kunna lämna tåget och ha verktyg och kontakter för att ta sin idé vidare till handling.

– Målet med turnén är att fler unga går från idé till handling oavsett om det resulterar i att man tar patent och säljer sin idé, själv startar företag eller utvecklar en befintlig organisation eller företag. Detta är viktigt för Sveriges framtida tillväxt för ökad innovationskraft i hela landet, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA.

På tåget arrangeras även seminarier om hur man skyddar sin idé och hur man startar företag. På 12 orter hålls regionala samtal med aktörer i innovationsstödsystemet och unga innovatörer/entreprenörer för att diskutera hur man ska bli bättre på att ta tillvara på ungas innovationskrafter i regionen. 

 Unga företagare startar företag inom handel, fler är kvinnor och har utländsk bakgrund

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011 från Tillväxtverket visar att unga (upp till 30 år) ligger i framkant på flera håll. Både andelen kvinnor och andelen företagare med utländsk bakgrund är högre bland de unga.

Fakta från undersökningen ”Företagens villkor och verklighet”

  • Tre procent av företagen i Sverige drivs av unga
  • Av de nystartade företagen 2010 startades 26 procent av unga.
  • Bland unga företagare är andelen kvinnor och andelen företagare med utländsk bakgrund högre än sett till hela populationen. Andelen kvinnor är 33 procent jämfört med 23 procent hos äldre företagare och bland de unga har 21 procent utländsk bakgrund jämfört med 13 procent hos de över 30 år.
  • Handel (23%), kultur, nöje, fritid och annan service (21%) Hotell och restaurang (12%) är populära branscher bland unga. 

[1] Entreprenörskapsbarometern, 2008

[2] Företagens villkor och verklighet, 2011

Relaterade länkar

Ämnen


Om undersökningen
Undersökningen Företagens villkor och verklighet genomförs av Tillväxtvärket sedan 2002. Den senaste undersökningen genomfördes 2011. Företagens villkor och verklighet är en av Europas största enkätundersökningar bland små och medelstora företag som genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Så många som 30 000 små- och medelstora företag har tillfrågats att delta och cirka 20 000 har svarat varav 375 företagare är upp till 30 år. Ungas Innovationskraft har utifrån 2011 års version av undersökningen gjort en nedbrytning av statistiken på unga företagare upp till 30 år.

Om Tillväxtverket och VINNOVA
Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverkets arbete bidrar till hållbar tillväxt. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige.

Om Ungas Idétåg
Ungas Idétåg är en aktivitet inom Tillväxtverket och VINNOVAs gemensamma program Ungas Innovationskraft. Våren 2012 besöker Ungas Idétåg 13 städer i Sverige. Besökarna är unga (18-30 år) som vill gå från idé till handling eller behöver inspiration till idéer. På tåget finns rådgivare, förebilder, inspiration, seminarier, workshop och mingel. I samband med tåget arrangeras även regionala samtal på temat: hur ska det regionala innovationsstödsystemet bli bättre på att tillvarata ungas innovationskraft?

Mer information om Ungas Idétåg, de olika stoppen och hur man anmäler sig finns på www.ungasinnovationskraft.se, www.facebook.com/UngasIdetag och på https://twitter.com/UngasIdetag

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material