Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillväxtverket bidrar till miljoninvestering i Kristinehamn

Tillväxtverket beviljar den finska isoleringstillverkaren Finnfoam OY i Kristinehamn, Värmland, ett regionalt investeringsstöd på 22 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att bygga en ny fabrik för produktion av cellplast.

Syftet är att förstärka företagets marknadsposition i Sverige, Norge och Danmark. Investeringsstödet bidrar till 34 nya arbetstillfällen i Kristinehamn. Finnfoam har för närvarande 109 anställda i Finland, Litauen och Spanien. Finnfoam OY är ett familjeägt bolag som grundades 1982.

Tillväxtverket skriver i sitt beslut att etableringen är av största vikt för Kristinehamn. Kommunen har under flera årtionden tappat arbetstillfällen på grund av en tuff strukturomvandling. Under de senaste fyra åren har 760 anställda berörts av varsel i kommunen.

Det regionala investeringsstödet är på 22 miljoner kronor och investeringen omfattar totalt 129 miljoner kronor.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd, som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Under 2014 beviljade Tillväxtverket 30 regionala investeringsstöd på 140 miljoner kronor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se

Ytterligare information:

Thomas Johansson, handläggare 08-681 96 47

Göran Lättman, enhetschef Kapitalförsörjning 08-681 94 83

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige