Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tolv miljoner till strategiska investeringar i Glasriket

Tillväxtverket har beslutat att bevilja Glasriket i Småland sex miljoner kronor. Tillsammans med medel från regionerna uppgår den totala satsningen till tolv miljoner kronor. Pengarna ska användas till att underlätta omställningen av Glasriket genom initiativet ”Glasrikesmiljonen”.

Tillväxtverket har beslutat att bevilja Glasriket i Småland sex miljoner kronor. Tillsammans med medel från regionerna uppgår den totala satsningen till tolv miljoner kronor. Pengarna ska användas till att underlätta omställningen av Glasriket genom initiativet ”Glasrikesmiljonen”.

Under projekttiden på tre år ska länsstyrelsen i Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län i ett unikt samarbete utse cirka tio företag i Glasriket som med finansiellt stöd kan genomföra strategiska tillväxtinvesteringar. Projektet ska bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra Glasrikeskommunerna.

– Projektet syftar till att underlätta omställning i Glasriket genom att skräddarsy ett beprövat företagsstöd för omställningen i Glasriket. Det nära samarbetet över region- och kommungränser skapar de allra bästa förutsättningarna för ett verkligt genomslag bland företagen, säger Göran Lättman på Tillväxtverket.

Tillsammans med regionernas medel uppgår den totala satsningen från offentligt håll till tolv miljoner kronor.

Satsningen är en del av regeringens uppdrag att utveckla Glasriket, som leds av Länsstyrelsen i Kronobergs län, där Tillväxtverket speciellt utpekats att bistå uppdraget.

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd, som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Under 2012 beviljade Tillväxtverket 23 regionala investeringsstöd på 161 miljoner kronor.

Ytterligare information:
Göran Lättman, enhetschef Företagsstöd Tillväxtverket 08-681 94 83, 070-582 24 23

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige