Gå direkt till innehåll
Påminnelse: Träffa Tillväxtverket och Tillväxtanalys i Almedalen!

Pressmeddelande -

Påminnelse: Träffa Tillväxtverket och Tillväxtanalys i Almedalen!

Myndigheterna arrangerar tre seminarier den 30 juni på Strand Hotel i Visby. Det första gemensamma seminariet handlar om hur svenska företag kan få ut mer av EU. Tillväxtverket presenterar också Turismens årsbokslut och Tillväxtanalys går på spaning efter tillväxt.

Program:

Program:

09.00-11.00 Så kan svenska företag få ut mer av EU

Arrangör: Tillväxtverket och Tillväxtanalys

Lokal: Furilden

Hur kan vi använda EU-stödet effektivare och skapa större nytta för företagen? Kan vi lära av Finland?

Möt två nya myndigheter, Tillväxtverket och Tillväxtanalys, som arbetar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och goda förutsättningar för fler och växande företag i hela landet. Under åren 2007-2013 har Sverige tilldelats cirka 15 miljarder kronor i strukturfondsmedel från EU. Hur kan vi använda EU-stödet effektivare och skapa större nytta för företagen? Kan vi lära av Finland? Tillväxtverket förvaltar EU:s åtta regionala strukturfondsprogram i Sverige. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt.

Medverkande: Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket, Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys,Hannes Manninen, fd kommun- och regionminister iFinland med flera.
Moderator: Staffan Larsson, avdelningschef Innovation och globala mötesplatser Tillväxtanalys.

11.00-13.00 Växer turistnäringen under krisen? - Turismens årsbokslut

Arrangör: Tillväxtverket

Lokal: Furilden

Hur påverkas turistströmmarna av lågkonjunkturen och finanskrisen? Svaret finns i Årsbokslut för svensk turism och turistnäring.

Turistnäringen har vuxit snabbt under de senaste åren. Men hur påverkas turistströmmarna av lågkonjunkturen och finanskrisen? Svaret finns i Årsbokslut för svensk turism och turistnäring som i år presenteras i Visby, en av landets största turistmagneter. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för främjande av turistnäringen.

Medverkande: Christina Lugnet, generaldirektör, Peter Terpstra, turismanalytiker Tillväxtverket, Dennis Bederoff, ansvarig för turistnäringsfrågor, Tillväxtverket.

14.00-16.00 På spaning efter tillväxt

Arrangör: Tillväxtanalys

Lokal: Asunden

Vad menar vi med tillväxtpolitisk omvärldsbevakning och för vem görs den? Vilka är de för Sverige centrala frågeställningarna att arbeta utifrån?

Tillväxtanalys har i uppdrag att ansvara för tillväxtpolitisk omvärldsbevakning i samarbete med ett antal myndigheter. Uppgiften innefattar att identifiera och analysera internationella trender och att klargöra hur regeringar och regionala och lokala beslutsfattare i olika länder använder tillväxtpolitiska instrument för att möta ändrade omvärldsförutsättningar. Tillväxtanalys har idag utöver omvärldsbevakningen som sker från Sverige, kontor och personal stationerad i Tokyo, New Delhi, Peking, Washington D.C., San Francisco och Bryssel.

Medverkande: Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys, Staffan Larsson,avdelningschef Innovation och globala mötesplatser Tillväxtanalys.

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket

Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige