Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trendbrott för sommarturismen

Efter sex år av ökad turism minskade övernattningarna med 0,7 procent under sommaren 2011. Övernattningarna från utlandet minskade med totalt 1,3 procent. Men både logiintäkterna och de långväga besökarna fortsatte att öka med 2,1 respektive 13,1 procent.

Tidigare har resandet från grannländerna ökat under lågkonjunkturer, samtidigt som de långväga besökarna blivit fler under högkonjunkturer.  Fler långväga besökare under sommaren har dock inte kompenserat för ett minskat resande från våra grannländer.    

Det var framför allt övernattningarna från Kina (+ 45 procent) och övriga Asien (+ 17,4 procent), men även från USA (+ 5,4 procent), som svarade för ökningarna från de utom-europeiska marknaderna.

Volymerna från de nordiska grannländerna minskade med totalt 3,8 procent eller drygt 110 000 övernattningar.  Danmark svarade för nästan hela minskningen (- 17,4 procent).  Finland minskade något, men Norge låg kvar på samma höga nivåer som förra sommaren.   

Även om volymerna minskade något, så ökade logiintäkterna på hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen för åttonde året i rad till totalt 5,3 miljarder kronor. Störst ökning hade Skåne, där intäkterna ökade med 4,5 procent till 0,6 miljarder kronor, följt av Stockholm som ökade med 1,2 procent till totalt 1,8 miljarder kronor under sommaren.

– Turismen bidrar till både ökade exportintäkter och sysselsättning i Sverige. Tillväxtverket kan bidra med både kunskap och samordning för att öka tillgängligheten och koordinera näringsfrämjandet på nationell nivå, säger Christina Lugnet, Tillväxtverkets generaldirektör.

 

Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

 

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör, 08-681 91 10

Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

 

 

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige