Gå direkt till innehåll
Turismen fortsätter att öka

Pressmeddelande -

Turismen fortsätter att öka

Turismen fortsätter att växa i Sverige. Totalt blev det 67,8 miljoner gästnätter 2019, en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner, jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med omkring 3 procent om året i genomsnitt. Det visar ny statistik från Tillväxtverket.

- Sverige behåller sin ställning som ett attraktivt turistland med besökare i hela Sverige. En stor del av ökningen beror på att allt fler svenskar reser inom landet. Vi ser också att vi får betydligt fler besökare från vissa andra länder, däribland Tyskland, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Trenden med ett ökat resande från Tyskland till Sverige förstärktes under 2019. Gästnätter från Tyskland ökade med 11 procent jämfört med fjolåret till 3,4 miljoner vilket motsvarar 20 procent av de utländska gästnätterna. Sedan 2013 har Tyskland haft en stadig tillväxt med en ökning på 5 procent per år i genomsnitt. Utöver de tre storstadslänen åker tyskarna framför allt till Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. 

Gävleborgs län var det län som hade den största relativa ökningen av inrapporterade gästnätter under 2019. Jämfört med fjolåret ökade gästnätterna med 12 procent till totalt 1,4 miljoner. 

Sett till totala volymer är det storstadslänen som toppar listan över mest besökta regioner i Sverige, Stockholms län med 15, 2 miljoner gästnätter, Västra Götalands län med 10,6 miljoner samt Skåne län med 6, 6 miljoner gästnätter. 

- Inkvarteringsstatistiken ger företag och regioner viktig information om turismens utveckling och visar att det finns en stark tillväxtpotential både i Sverige och på utländska närmarknader, säger Lena Carlsson, ställföreträdande generaldirektör på Tillväxtverket.

Fakta

  • De svenska gästnätterna ökade med 5 procent jämfört med fjolåret till drygt 50 miljoner.
  • Gästnätterna från våra nordiska grannländer ökade sammantaget med 1 procent under 2019.
  • Danmark ökade 5 procent, Finland ökade med 1 procent och gästnätterna från Norge var oförändrade. 
  • Gästnätter från övriga Europa ökade med 8 procent.
  • USA och Kina ökade med 22 respektive 17 procent.
  • Totalt inrapporterades 67,8 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, en ökning med 4 procent jämfört med 2018.
  • En gästnatt är samma sak som en övernattning. Fyra personer som hyrt en stuga i 7 nätter ger 28 övernattningar.

Tillväxtverkets sammanställning av Inkvarteringsstatistiken 2019

Inkvarteringsstatistiken, SCB

Tillväxtverket ansvarar för officiell statistik på området inkvartering i enlighet med regeringens beslut

Mer information:
Sofi Sjöberg, analytiker 08 - 681 77 02
Martin Daniels 08 - 681 66 39

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket

Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige