Gå direkt till innehåll
Turismen i Sverige 2018 – nordiska besökare tillbaka

Pressmeddelande -

Turismen i Sverige 2018 – nordiska besökare tillbaka

Turismen fortsätter att växa i Sverige. Totalt blev det 65 miljoner gästnätter 2018, en ökning med tre procent jämfört med året innan. Gästnätter från de nordiska grannländerna ökar igen och trenden med fler långväga besökare förstärks.

Utländska gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar och stugor ökade med sju procent medan de svenska gästnätterna ökade med en procent. Sammanlagt blev det 1,8 miljoner fler gästnätter under 2018 jämfört med året innan. Det visar inkvarteringsstatistiken som mäter antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige.

Majoriteten av alla gästnätter stod svenska besökare för, nästan 48 miljoner eller motsvarande 73 procent av de totala antalet gästnätter. Antalet utländska gästnätter nådde 17,4 miljoner.

Efter en svag nedgång ökar återigen besöken från de nordiska grannländerna. Gästnätterna från den största utlandsmarknaden Norge ökade med sex procent och uppgick till totalt 3,5 miljoner. Gästnätter från den tredje största marknaden Danmark ökade med hela 17 procent jämfört med 2017.

Trenden med fler gästnätter från långväga marknader förstärktes under 2018. Antalet gästnätter från USA ökade med nio procent, vilket är en avmattning jämfört med 2017. Trots detta är USA nu Sveriges fjärde största utlandsmarknad.

Värmlands län var det län som hade den största relativa ökningen av inrapporterade gästnätter på kommersiella boendeanläggningar under 2018. Jämfört med fjolåret ökade gästnätterna med 13 procent, med ungefär lika stora ökningar både för svenska och utländska gästnätter. Ökningen av utländska gästnätter drevs på av fler besökare från Norge, som ökade med nio procent i Värmland under 2018.

-Turismen skapar nya jobb och stärker attraktionskraften i alla delar av landet. Inkvarteringsstatistiken ger företag och regioner viktig information om turismens utveckling och visar till exempel att det finns en stark tillväxtpotential på flera utländska närmarknader som Norge och Danmark, säger Christina Henryson, avdelningschef på Tillväxtverket.

Inkvarteringsstatistiken 2018

Mer information:

Sofi Sjöberg, analytiker 08-681 77 02

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket

Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige