Gå direkt till innehåll
Turismens årsbokslut 2012: Turismen växer stadigt och skapar nya jobb

Pressmeddelande -

Turismens årsbokslut 2012: Turismen växer stadigt och skapar nya jobb

Turismen fortsatte att växa under 2012. Omsättningen ökade med nästan fem procent till 275,5 miljarder kronor. Under fjolåret stärktes också turismens effekter på sysselsättningen.


Turismen bidrog till att skapa jobb för 168 000 personer, vilket är en ökning med 37 100 personer sedan år 2000. Mätt i medeltal sysselsatta ökade antalet sysselsatta inom turismen med 5,7 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 0,9 procent.


För ett exportberoende land som Sverige har turismen fått en allt större betydelse. Under 2012 växte turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster till 6,1 procent. Sedan år 2000 har turismens exportvärde ökat med 162 procent. Även relationen mellan import- och exportvärdet för turismen stärktes under 2012. Under det tredje kvartalet 2012 var till och med exportvärdet (utländska besökares konsumtion i Sverige) högre än importvärdet (svenskars konsumtion utomlands).


–För att skapa en långsiktigt hållbar turism krävs en starkare internationell konkurrenskraft. För att nå dit måste kunskapen om vad som skapar attraktionskraft öka. Här kan Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning på en nationell nivå, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.


Mer fakta om den svenska turismen:

  • Under 2012 spenderade utländska besökare 106,5 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer nästan 169 miljarder kronor i Sverige
  • Den totala omsättningen för turismen i Sverige har ökat med drygt 83 procent i löpande priser sedan år 2000
  • Svenskarnas privata turismkonsumtion i Sverige har ökat med cirka 70 procent sedan 2000
  • Under 2012 var momsintäkterna av utländska besökares konsumtion i Sverige 14,5 miljarder kronor
  • Under 2012 var turismens andel av Sveriges totala bruttonationalprodukt, BNP, tre procent

Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av
turistföretagande och entreprenörskap.

 

Ytterligare information:

Gunilla Nordlöf, generaldirektör 08-681 91 90

Peter Terpstra, turismanalytiker, 08-681 92 31


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige