Gå direkt till innehåll
Turismens Årsbokslut 2016 - Turismen i Sverige ökar och skapar tusentals nya jobb

Pressmeddelande -

Turismens Årsbokslut 2016 - Turismen i Sverige ökar och skapar tusentals nya jobb

Turismen ökar i Sverige. Förra året omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte 170 000. Det är främst de utländska turisterna som ökar.

Turismen i Sverige har en mycket positiv utveckling, både genom att vi svenskar turistar mer i vårt eget land och att Sverige lockar fler från andra länder. Sedan år 2000 har turismens omsättning fördubblats, från 150 miljarder till nära 300 miljarder. Den utländska turismen ökar snabbt, men än så länge bidrar de svenska turisterna med mest, runt 180 miljarder.

­­– Turisterna lägger mest pengar på boende och restaurang. Nästan lika mycket lägger de på resor och transporter. Kultur däremot skapar inte lika stora ekonomiska värden, men både kultur och natur fungerar som magneter för turister och gör att de väljer just Sverige, säger Sofi Sjöberg, analytiker på Tillväxtverket.

De senaste årens starka tillväxt för turismen beror framför allt på att utländska turister söker sig till Sverige. Till exempel har de utomeuropeiska turisternas övernattningar ökat med 70 procent sedan år 2012. Under 2016 ökade deras övernattningar med 11 procent och besök från Kina med hela 25 procent.

2016 var 169 000 anställda inom verksamheter som kopplas till turism, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Den kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som ökade med 1,7 procent under samma period.

– Det är just här turismen har sina styrkor för tillväxten i svensk ekonomi. Våra siffror visar att den har gett 11 000 nya jobb det senaste året. Samtidigt har turismens exportvärde ökat med 13 procent och står nu för 6 procent av Sveriges totala export av varor och tjänster, säger Sofi Sjöberg.

Fakta om svensk turism 2016

Tillväxtverkets insatser inom besöksnäringen

Mer information:

sofi.sjoberg@tillvaxtverket.se

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige