Gå direkt till innehåll
Turismens årsbokslut 2017 – Snabbväxande exportnäring skapar nya jobb

Pressmeddelande -

Turismens årsbokslut 2017 – Snabbväxande exportnäring skapar nya jobb

Turismen fortsätter att växa rejält i Sverige. I fjol ökade omsättningen med 7,4 procent till 317 miljarder kronor.Turismen bidrog också med 10 600 nya jobb.

Den starka tillväxten beror främst på en ökning av de utländska besökarnas konsumtion i Sverige. Den steg med 11 procent jämfört med året innan, visar siffror från Turismens årsbokslut 2017.

De utländska turisternas konsumtion står nu för 42 procent av turismens totala omsättning i Sverige, en ökning från 27,1 procent år 2000. Även de svenska turisternas konsumtion ökar. Uppgången var 4,7 procent i fjol, vilket är den största ökningen på fem år.

Turismen skapar även nya jobb. Sysselsättningstillväxten har varit särskilt stark under de två senaste åren. I fjol tillkom 10 600 jobb. Näringen sysselsätter totalt 175 800 personer (mätt som genomsnittligt antal anställda under året).

I Sverige utgör turismen också en betydande del av Sveriges samlade export. Andelen turism i relation till den totala exporten har under de senaste fem åren ökat från 4,7 procent år 2012 till 6,4 procent i fjol. Turismen är därmed en av de snabbast växande exportnäringarna i Sverige.

-Besöksnäringen är viktig för sysselsättningstillväxten i Sverige. Många unga får till exempel sitt första jobb inom näringen. Men det handlar inte bara om ett första jobb. Det gäller också att få in mer strategisk kompetens för att långsiktigt stärka konkurrenskraften i svensk besöksnäring, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Mer information:

Martin Daniels, analytiker 08-681 66 39

Sofi Sjöberg, analytiker 08-681 77 02

Tillväxtverket ansvarar för den officiella turiststatistiken i Sverige. Myndigheten arbetar med flera insatser för att stärka turistföretagande och entreprenörskap inom besöksnäringen i hela landet.

Länk till statistik

Så jobbar Tillväxtverket med turism/besöksnäring


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige