Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Turismens omsättning ökade för åttonde året i rad

Turismen fortsätter att skapa nya jobb och högre exportintäkter. Omsättningen ökade med 3,2 procent till nästan 255 miljarder kronor under 2010. Exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 1,7 procent under 2010 och har ökat med 115 procent sedan 2000.

 

Turismen är också personalintensiv. Under de senaste tio åren har sektorn bidragit med nästan 31 300 nya jobb, vilket motsvarar en ökning med cirka 24 procent. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som har ökat med cirka fem procent under motsvarande period. Under 2010 sysselsattes drygt 162 000 personer som ett resultat av turismen.

 

För ett exportberoende land som Sverige har turismens export (utländska besökares konsumtion i Sverige) fått en allt större betydelse. Mellan 2000-2010 har turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster ökat från 3,9 till 5,3 procent. Under 2010 var turismens exportvärde drygt 50 procent högre än järn- och stålexporten och mer än dubbelt så hög som värdet av den svenska personbilsexporten.

 

– Enligt internationella bedömningar kommer det globala resandet att växa med cirka fem procent per år fram till år 2020. Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna tillväxt. Vi har attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur som i förädlad form är vad både fritids- och affärsresenärer förväntas efterfråga, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Myndigheten är ansvarig för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling och effekter på näringslivet i Sverige.

 

Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se

 

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör, 08-681 91 10

Dennis Bederoff och Peter Terpstra, turismanalytiker,                                                             

08-681 96 10 och 08-681 92 31

 

 

 

 

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige